Bierzemy roboty w obroty

sb1Czy nauczanie dziecka z autyzmem może być niekonwencjonalne? Jak pokonać niechęć dziecka do nauki? Jak pobudzić je do działania?

Na te pytania szukamy odpowiedzi odkąd zaczęłyśmy pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Chłopiec z założenia nie lubi szkoły i wszelkiej aktywności z nią związanej. Charakteryzuje go powolne tempo czytania, szybka dekoncentracja, krótka uwaga na zadaniu, wolne tempo pracy. Ma duże problemy z adaptacją w nowych sytuacjach. Nieprawidłowości w zakresie komunikacji i umiejętności społecznych, słabą kontrolę emocji, trudności w odczytywaniu przekazów pozawerbalnych. Nasz uczeń na sytuacje trudne i na porażki reaguje agresją, płaczem lub krzykiem. Często wyłącza się z pracy, na zajęciach jest zdekoncentrowany. Są to objawy charakterystyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Czytaj dalej

Specjalny TIK – część II

kopertaUczniowie niepełnosprawni intelektualnie, chętnie uczą się nowych treści, jeśli nauczyciel zaproponuje im takie aktywności, które nie tylko skupią ich uwagę, ale również sprowokują do działania i zainteresują ich.

Oto kolejne propozycje zajęć z wykorzystaniem TIK oraz dostosowaniem do potrzeb i możliwości  uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Pisanie listu do św. Mikołaja z wykorzystaniem ćwiczeń z portalu epodreczniki.pl

Uczniowie poznali zasady pisania listu oraz jego nieodłączne elementy. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom, utrwalili poznane reguły oraz napisali interesujące i dobrze zredagowane listy do św. Mikołaja.

http://podchoinka.zss-kowanowko.edu.pl/strony/index.html Czytaj dalej

Historia – czas na TIK

historia_tikCzy historia może być ciekawa? Czy historii można łatwo nauczać? Co więcej czy nauczanie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim może być skuteczne? Odpowiedź na każde z tych pytań brzmi: tak!

Dowodem jest wdrożona przeze mnie innowacja pedagogiczna, którą  realizuję na lekcjach historii w klasie drugiej w gimnazjum specjalnym. Polega ona  na wykorzystaniu TIK w nauczaniu tego przedmiotu. Wykorzystanie multimediów na lekcjach historii to połączenie różnych form przekazu informacji – tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz wideo. Fragment filmu wyświetlony uczniom w czasie lekcji jest absorbującym i skutecznym środkiem dydaktycznym. Stosowna animacja, pomaga w przyswojeniu nauczanych zagadnień. Wykorzystując Internet na zajęciach pokazuję, jak ciekawe i inspirujące mogą być nowe formy przekazu.
Czytaj dalej