Przedsiębiorczy tak samo

Tydzień przedsiębiorczościTydzień przedsiębiorczości i kreatywności, realizowany w ramach projektu dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego, pt.” Młodzi i przedsiębiorczy”, okazał się sukcesem.

Dobra szkoła XXI wieku to szkoła, która pozwala uczniom być kreatywnym, aktywnym i przedsiębiorczym na wszystkich jej płaszczyznach. Rozwijanie samodzielności, umiejętności społecznych, przedsiębiorczych – to są bardzo ważne zadania szkoły współczesnych czasów.
Dlatego też, młodzież z naszej szkoły podejmowała przez cały tydzień wiele wyzwań, mających na celu przede wszystkim poznanie swoich kompetencji organizacyjnych, rozwijanie zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z gospodarstwem domowym. Organizując kawiarenkę szkolną uczyli się nią zarządzać, dokonywali szacunkowych obliczeń wydatków, planowania zakupów, projektowania plakatów reklamowych z zastosowaniem narzędzi TIK. Doskonalili również umiejętności manualne i samoobsługowe.

Każdego dnia młodzież, przygotowywała pyszne potrawy. Zachęcała swoich kolegów i pracowników szkoły do ich zakupu i degustacji. Zainteresowanie projektem przerosło oczekiwania wszystkich. Sprzedano wszystkie dania, co było  powodem do ogromnej satysfakcji uczniów i mobilizowało ich do podjęcia kolejnych działań. Poczucie sprawstwa, wiara we własne umiejętności i możliwości okazała się bezcenna. Uczniowie nabyli nie tylko praktycznych umiejętności przygotowywania potraw i ciast, ale także współpracy w grupie i odpowiedzialności za siebie i kolegów. Szczególnie ważne okazało się doskonalenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi, szacowanie zysków i strat z podjętych działań oraz korzystania z aplikacji interaktywnych, które w atrakcyjny sposób uczyły poczucia wartości pieniędzy.

Podsumowując tygodniową ciężką pracę uczniów, ich zaangażowanie oraz odpowiedzialne podejście do zaplanowanych działań, należy ten czas uznać za bardzo udany, ponieważ wyposażył młodzież w nowe umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dorosłym, mamy nadzieję,  samodzielnym życiu.

Tydzień przedsiębiorczości IMG_3592 IMG_3635 IMG_3677 IMG_3661 IMG_3678


Zyta Czechowska, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku

Print Friendly, PDF & Email

Zyta Czechowska

Zyta Czechowska- absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od ponad 20 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej.  Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ Czas TIKa”, prowadzi warsztaty, szkolenia i Rady Pedagogiczne   dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.  Trenerka Mistrzów Kodowania w zakresie programowania. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Ambasadorka Programu eTwinning. Nauczyciel Roku 2019.

Print Friendly, PDF & Email
Zyta Czechowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.