Mitologujemy – projekt edukacyjny dla szkoły podstawowej

Projekt edukacyjny ,,Mitologujemy”  dla uczniów szkoły podstawowej. Zawiera treści, które bedą realizowane na lekcjach języka polskiego, historii, matematyki i zajęciach komputerowych.

Projekt jest pomyślany w taki sposób, aby umożliwić uczniom twórcze działanie z wykorzystaniem technologii informacyjno -komunikacyjnych w tym programowania. Zaplanowane aktywności uczą pracy w zespole, logicznego myślenia, pobudzają kreatywność, doskonalą  sprawność językową oraz rozwijają zainteresowania wierzeniami starożytnych Greków.

Ponadto będą rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe, które pozwolą im dobrze funkcjonować w szybko zmieniającym się świecie i umożliwią elastyczne dostosowanie się do  zmian. Są to:

 • porozumiewanie  się w języku ojczystym – zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie.
 • kompetencje matematyczne – umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.
 • kompetencje informatyczne – umiejętne i krytyczne wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie komputerów, tabletów, smartfonów do tworzenia, prezentowania i wymiany informacji.
 • umiejetność uczenia się – nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy
  i umiejętności, korzystanie ze wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się                        i doświadczeń życiowych.
 • inicjatywność i przedsiębiorczość – zdolność do wcielania pomysłów w czyn, planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.
 • świadomość i ekspresja kulturalna – świadomość lokalnego, narodowego                   i europejskiego dziedzictwa kulturalnego w tym znajomość najważniejszych dzieł kultury.

Podsumowaniem projektu będzie Uczta bogów, podczas której przebrani za mitologicznych bohaterów uczniowie zaprezentują efekty projektowych zmagań.

Cele projektu:

 • zapoznanie uczniów z treścią mitów greckich,
 • wskazanie związków frazeologicznych związanych z mitologią grecką,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących starożytnej Grecji,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji,
 • sprawne posługiwanie się technologią informacyjno-komunikacyjną,
 • programowanie robotów: ozobotów oraz Dasha i Dota,
 • współdziałanie w zespole i twórcze rozwiązywanie problemów.

Działania projektowe

Na lekcji języka polskiego uczniowie:

• zaprezentują wybranego boga przygotowując nie tylko strój, atrybuty, ale również opowiedzą o nim,

• stworzą drzewo genealogiczne w aplikacji Poplet,

• na platformie ToonDoo przygotują komiks o Syzyfie,

• wyjaśnią znaczenie związków frazeologicznych pracując w grupach  (drama),

• przygotują plan wydarzeń mitu o Dedalu i Ikarze w aplikacji Timeline,

• opracują biogram współczesnego Prometeusza,

• przedstawią losy Odyseusza w aplikacji MindVector,

• napiszą pamiętnik Odyseusza w aplikacji StoryJumper.

Na lekcji historii:

• stworzą grę edukacyjną o greckich bogach i ich atrybutach,

• odwiedzą Akropol używając aplikacji Google Art&Culture.

Na zajęciach komputerowych:

• stworzą mitologiczny quiz w programie Scratch,

• zaprogramują roboty Tru Tru, które podążą szlakiem Odyseusza.

Na matematyce:

 • stworzą prezentację multimedialną w EMEZE o matematykach starożytnej Grecji,
 • przygotują interaktywne ćwiczenia na platformie LearningApps na temat twierdzenia Pitagorasa.

Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, nauczycielki ZSS w Kowanówku, autorki blogów edukacyjnych www.specjalni.plwww.tikzklasa.blogspot.com, trenerki, prowadzące szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.