Krótkie aktywności SEL na pierwsze zajęcia z uczniami i uczennicami

Zapoznanie z regulaminami, zasadami, procedurami, dokumentami szkolnymi, systemem oceniania, zakresem materiału przewidzianego do realizacji, diagnozy „na wejście”, podziały na grupy – początek roku szkolnego, to solidna paczka urzędowych spraw.

Gdzieś pomiędzy nimi uśmiechają się do nauczyciela twarze trwające w oczekiwaniu. Mają nadzieję na ciekawie spędzony czas i chcieliby mieć pewność, że będą częścią czegoś ważnego – w końcu pamięć o chwilach spędzonych w szkole zostanie z nimi na zawsze.

Wspólnie zebraliśmy dla naszych czytelników garść sprawdzonych metod gotowych do zastosowania w pracy z uczniami i uczennicami. Oto cały zbiór:

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Debatowanie na zajęciach zdalnych

Debatowanie na zajęciach zdalnych

Debatowanie, to nie tylko przedstawianie danych poglądów, a następnie ustalanie, czyje argumenty przeważyły. W rzeczywistości proces przygotowania debaty jest istotniejszy dla budowania zespołu oraz wypracowania ważnych życiowo umiejętności. 

Przede wszystkim poczucie współzależności w zespole dostrzec można na etapie przygotowania argumentacji, ponieważ praca zespołu powinna być oparta o specjalizację członków grupy. Uczniowie wykorzystują swoje mocne strony, by wypracować rozwiązanie. Na tym etapie ważne jest nie tylko samopoznanie, ale akceptacja różnorodności oraz empatia. Poza kooperacją, ćwiczymy również krytyczne myślenie, w co włączyć należy poszukiwanie źródeł, selekcję materiału, dyskusję nad siłą argumentów, finalnie formułowanie dowodów i ilustrowanie ich trafnie dobranymi przykładami.

Debata, to przede wszystkim rozmowa, czyli przekazywanie myśli przy nastawieniu na obustronną wymianę treści w danym kodzie – językowym albo niewerbalnym. Ta szczególna czynność zawsze jest skupiona na celu, a jest nim (nawet, jeśli nie bezpośrednio) drugi człowiek. Co jednak sprawia, że rozmowę można określić mianem „dobrej”? Czy to, że dobierze się „dobre” słowa? Jakie słowa są „dobre” – odpowiednie do okoliczności i skuteczne, czy też takie, dzięki którym nadawca będzie w stanie nawiązać więź z odbiorcą? By móc świadomie prowadzić rozmowę, jej uczestnik musi przede wszystkim poznać siebie i zrozumieć, jak tworzony przez niego komunikat może być odbierany. 

Na rozmowie debata się nie kończy, rozmową również debata się nie zaczyna. 

Zajęcia online stanowią wyzwanie dla samej rozmowy, gdyż odbywa się przy pomocy narzędzia, które, jako kanał komunikacyjny, dominuje i determinuje interakcję, dlatego często komunikacja skupiona jest na narzędziu, nie na partnerze interakcji. Jak istotne jest, by podczas zajęć zdalnych spróbować zastosować w praktyce zasady SAMR i jako nauczyciele wynieść się ponad podawczość i weryfikowanie odtwórczości na rzecz użycia narzędzi cyfrowych do utrwalania więzi i kształcenia kompetencji miękkich, przekonaliśmy się w minionym roku szkolnym, w wyniku którego znacznie pogorszył się stan emocjonalny zarówno uczniów, jak i nauczycieli, między innymi z powodu izolacji i zablokowania rozwoju tego, co jest bezpośrednim następstwem komunikacji, czyli budowania więzi, umiejętności wzbogacania się wewnętrznie w wyniku wymiany myśli i poglądów, nauki krytycznej oceny rzeczywistości i świadomego doboru argumentów z zasobu posiadanej wiedzy.

Czytaj dalej
Podoba się? Podziel się z innymi.

Bez testów i ankiet w pierwszym dniu szkoły

Pierwsze dni w szkole z nowymi klasami są zdominowane przez potrzebę poznania. Realizowane jest to na różne sposoby, często jednak sprowadza się do testu (nazywanego różnie: diagnozą, na wejście, otwierającym, nawet badaniem wyników, sprawdzianem umiejętności…). Czy na prawdę „Back to School” musi rozpoczynać stresująca testomania?

 

Ewolucja smoka

Lekcję zaczynam od mojego pytania: jak zobrazować życie? „To linia”, mówią. „Na tej linii są punkty, takie ważne wydarzenia”, dodają inni. „Czyli punkty? Hmmm… Czy życie to zbieranie punktów?” – pytam. „Nie, to napotykanie punktów i rozumienie, dlaczego się pojawiły”, mówi Wera. „Czyli takie kropki?” Śmieją się – no tak, takie kropki. „Czy kropki da się przewidzieć?’, pytam ponownie. „Nie, ale one się pojawiają i wtedy wszystko się zmienia, kierunek. Mogą też sprawić, że inne fakty nabierają sensu.” Rysuję więc zygzak, na jego szczycie wielkie kropki – czy tak? Kiwają głowami.

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Świętujmy razem – nauczyciele z pasją!

NAUCZYCIELU!! NAUCZYCIELKO!! ŚWIĘTUJMY RAZEM!

Zmień swoje facebookowe zdjęcie profilowe lub obraz w tle na mem pt. „Pasje nauczyciela” od 5 października (World Teachers Day, Światowy Dzień Nauczyciela) do 14 października (Dzień Edukacji Narodowej). 

Jak zrobić mem? To bardzo proste! Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Narodowe Czytanie „Lalki”

źródło https://www.flickr.com/photos/moriza

Podczas tegorocznego Narodowego Czytania zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie poznawali uroki „Lalki” Bolesława Prusa. Inicjatywy tego typu nie muszą być wyłącznie sztuką dla sztuki – można je z powodzeniem efektywnie wpleść w zaplanowaną tematykę lekcyjną.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz „zerówkowe” przedszkolaki mogli posłuchać, jak urządzony był sklep Mincla oraz jakimi zabawkami w sekrecie bawił się Ignacy Rzecki. Następnie uczniowie rysowali to, co zapamiętali z przeczytanego fragmentu w taki sposób, w jaki podpowiadała im wyobraźnia. Towarzyszyły temu cudowne pytania, np.: „Co to jest stangret?” Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Zaradni „niezaradni”, czyli jak ćwiczyć kreatywność

Głosy „przerażonych” – zewsząd. Ze wszystkich stron nadciągają jak zapowiedź chmury burzowej – ostrzeżenia, że współczesna młodzież jest niezaradna, nie potrafi zastosować w praktyce wiedzy, ich kreatywność leży plackiem, a dorośli mogą tylko załamywać ręce myśląc nad przyszłością świata, który dźwigać będą na swych umęczonych barkach za siebie i za swe potomstwo.

Gdy czytam artykuły, takie jak TEN lub TEN, to mam wrażenie, że Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Jak czytać, żeby przeczytać?

Nauczanie języka polskiego nie jest łatwym zadaniem w świecie, w którym zmienia się rozumienie kodu językowego z linearności na hipertekstualność.

Wrażeniowość i mnogość bodźców, jakie w łatwy sposób gwarantują multimedia oraz zuniwersalizowana nowomowa emotikonów, wygrywają z trudną sztuką scalania logicznych kompozytów zdaniowych w spójną całość, przenoszenia znaczeń na pokłady wyobraźni i projektowania ich na znane elementy świata zewnętrznego, struktur społecznych, powiązań międzyludzkich w efekcie imaginowania ich podświadomie, przetwarzania, wykorzystywania w argumentacji, używania jako przykładu sposobu rozumienia i interpretowania świata, finalnie włączania w proces tworzenia własnej tożsamości przez młodego człowieka.

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Blog pod kontrolą

Początek pracy

Ocena bloga, jako narzędzia edukacyjnego, nie jest jednoznaczna. Dla jednych jest to odchodzenie od nauki na rzecz zabawy, czy zaśmiecanie Internetu treściami banalnymi, pełnymi błędów, ekshibicjonizmu i słomianego zapału. Można jednak na blog patrzeć jako na narzędzie wspierające działania – przeprowadzane na zajęciach lekcyjnych, a służące przede wszystkim wykształceniu danych umiejętności.

Zanim wybrałam blog jako metodę pracy na języku polskim, musiałam zdiagnozować własne umiejętności oraz możliwości grupy, z którą będę pracować. Do tej pory realizowałam wyłącznie wybrane treści i sprawdzałam określone umiejętności (głównie publicystyczne) przy pomocy bloga. Moja była klasa wychowawcza brała udział przez jeden rok  w szkolnym konkursie blogowym, więc przyzwyczajona byłam do monitorowania wpisów i inspirowania uczniów, co jednak służyć miało dotąd wyłącznie integracji. Inne działania, inspirowane przez organizacje zewnętrzne (np. „Szkoła z Klasą 2.0”), obejmowały wykonywanie zadań na bogu kilku uczniów, wybranej grupy, zespołu projektowego, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku zespołów, z którymi realizowałam projekty edukacyjne. W szkole podstawowej po raz pierwszy wprowadziłam blog trzy lata temu, jednak również nie dotyczyło to cyklu zajęć, a jedynie stanowiło doraźną formę. Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.
Skip to content