Ewolucja ogrodu szkolnego – czyli ciąg dalszy współpracy w ramach synergii programów eTwinning i Erasmus+ oraz SonS Poland

Platforma ESEP (dawniej eTwinning) dzięki możliwości zdalnej realizacji projektów międzynarodowych dała ważny impuls do rozwoju kultury współpracy w szkołach, a jednocześnie wzmocniła indywidualne kompetencje uczniów i nauczycieli zaangażowanych w realizację i organizację projektów. Zaangażowane we wspólne projekty szkoły z Polski i Portugalii, oprócz mobilności, prowadziły prace badawcze i tworzyły produkty związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska. Jednym z nich było stworzenie ogrodów hydroponicznych. Jest to zrównoważona, bezglebowa metoda uprawy, która produkuje dużą ilość warzyw na małej przestrzeni, bez użycia dużych ilości wody. Uczniowie poznali tę metodę uprawy, a po wyhodowaniu warzyw samodzielnie przygotowali z nich dania. Podczas produkcji warzyw uczniowie siali i monitorowali wzrost, mierzyli pH i przewodnictwo elektryczne, a na podstawie tych danych dodawali niezbędne składniki odżywcze. Pracując w obrębie metodologii STEAM, pogłębili swoją wiedzę w kilku obszarach, w tym z  przedmiotów science.

Uprawa hydroponiczna w Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho, Barreiro, Portugalia

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Projekt STEAM a nauczanie na odległość

W czasie pandemii wirusa Covid-19 znajomość i umiejętność korzystania z  różnorodnych narzędzi cyfrowych stała się kluczowa w edukacji. Uczniowie i nauczyciele zostali użytkownikami różnych platform oferujących możliwość prowadzenia wirtualnie zajęć. Platforma eTwinning jest jedną z takich platform oferującą narzędzia i doświadczenie tysięcy innowacyjnych nauczycieli. Najważniejszą cechą platformy eTwinning
jest możliwość prowadzenia międzynarodowych projektów szkolnych. Doświadczeni praktycy organizują pracę zespołów projektowych metodą projektu STEAM, który łączy wiedzę, metodologię badań oraz narzędzia nauki (S), technologii (T), inżynierii (E), sztuki
(A) i matematyki (M), tym samym spajającym podstawy programowe różnych przedmiotów szkolnych.

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Współpraca szkół podstawowych i uczelni wyższych w ramach projektu Wild networking – WiFi of trees and fungi

W ramach projektu o tytule Wild networking – WiFi of trees and fungi, który realizowany był w roku szkolnym 2020/2021 za pomocą platformy eTwinning poruszano treści, które w różnorodny sposób dotyczyły zależności przyrodniczych. Partnerami projektu byli uczniowie ze szkół podstawowych z Turcji, Portugalii i Polski, a także pracownicy uczelni wyższych. Tym samym nasze roczne, szkolne działania stały się elementem transdyscyplinarnego projektu łączącego naukę i sztukę pt. Rhizosphere: The Big Network of Small Worlds. Jest to innowacyjny i kompleksowy program z zakresu edukacji artystyczno-naukowej. Realizacja tego programu opiera się na poszukiwaniach, eksperymentach, współpracy międzyśrodowiskowej i dzieleniu się wiedzą oraz doświadczeniem.
Jest on zbudowany na bazie międzyuczelnianej współpracy Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych, Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego (UAP) oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, przy wsparciu ASN i innych instytucji – Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego przy Parku Narodowym Puszczy Białowieskiej, Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, Stacji Badawczej Wydziału Biologii UAM w Radojewie, a ostatnio także Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce i naszych partnerów w tym Heleny Pires z Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho in Barreiro i Sedy Göçhan z Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ortaokulu. Idee tego projektu, którego ważną osią oddziaływania stał się Wild networking – WiFi of trees and fungi, wpisują się w awangardowe nurty oparte na interakcjach sztuki, nauki i techniki.

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.
Skip to content