W zakątku świetlików

Hałas, chaos, dzieciaki się nudzą, a wychowawcy piją kawę. Ile osób ma takie wyobrażenie o świetlicach szkolnych? Tymczasem za drzwiami wielu tych przybytków dzieje się mnóstwo ciekawych, rozwijających uczniów akcji. Skąd więc to przekonanie, że świetlica to brama piekieł? Sądzę, że głównie z niewiedzy. Sam trafiłem rok temu do przechowalni dzieciaków i… odnalazłem miejsce, w którym naprawdę wiele DA SIĘ zrobić. Świetlica stała się dla mnie przygodą, którą przeżywam z młodymi przyjaciółmi.

rys. Mirek Barć
Czytaj dalej
Podoba się ? Podziel się z innymi.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia

 

żródło: pixabay.com

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakłada obowiązek objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki jeśli tylko tej pomocy potrzebują. Udzielana jest ona zarówno uczniom, jak i ich rodzicom przybierając różne formy. Każdy uczeń objęty wsparciem, winien mieć dostosowane sposoby pracy oraz metody podczas  obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  Z  uwagi na fakt, iż udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to temat bardzo obszerny, zawężę go skupiając się wyłącznie na tym, w jaki sposób czytać opinie uczniów zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią oraz dostosowywać sposoby i metody pracy dla tych uczniów. Czytaj dalej

Podoba się ? Podziel się z innymi.

Krótkie aktywności SEL na pierwsze zajęcia z uczniami i uczennicami

Zapoznanie z regulaminami, zasadami, procedurami, dokumentami szkolnymi, systemem oceniania, zakresem materiału przewidzianego do realizacji, diagnozy „na wejście”, podziały na grupy – początek roku szkolnego, to solidna paczka urzędowych spraw.

Gdzieś pomiędzy nimi uśmiechają się do nauczyciela twarze trwające w oczekiwaniu. Mają nadzieję na ciekawie spędzony czas i chcieliby mieć pewność, że będą częścią czegoś ważnego – w końcu pamięć o chwilach spędzonych w szkole zostanie z nimi na zawsze.

Wspólnie zebraliśmy dla naszych czytelników garść sprawdzonych metod gotowych do zastosowania w pracy z uczniami i uczennicami. Oto cały zbiór:

Czytaj dalej

Podoba się ? Podziel się z innymi.

Staż w grupie Superbelfrzy RP dla młodych nauczycieli do 30 roku życia

Ogłaszamy nabór na staż w grupie Superbelfrzy RP dla młodych nauczycieli do 30 roku życia.

Zapraszamy do odbycia stażu realizowanego w ramach projektu Erasmus+ KA 154 – Działania partycypacyjne młodzieży pod tytułem „Bądź świadomy – zaangażowany – krytyczny!”.

Czas trwania stażu: od 15 września 2023 do 31.12.2023 r.

Zgłoszenia: do 10 września 2023 do godz. 20:00.

Ogłoszenie wyników: 14 września 2023

Czytaj dalej

Podoba się ? Podziel się z innymi.

Jak rozmawiać z uczniami o niepełnosprawności i szczególnych potrzebach ich koleżanek i kolegów

O edukacji włączającej w ostatnim czasie mówimy coraz częściej i śmielej. To obszar, który jest nie tylko ważny, ale bardzo potrzebny. Niestety nadal nierozumiany i co najgorsze pomijany.

Za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny, a do naszych klas dołączą uczniowie, którzy będą potrzebowali naszej szczególnej uwagi za względu na swoje niepełnosprawności, zaburzenia rozwoju, dysfunkcje, będący w kryzysie migracji, uchodźctwa, przewlekle chorzy,  ale także Ci, którzy mają szczególne uzdolniania.

Niestety nadal nie jesteśmy przygotowani i gotowi na efektywną edukację włączającą. Brakuje odpowiedniej infrastruktury, sprzętu i  doposażonych we właściwy sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół,  a ponadto wykwalifikowanej kadry i świadomości społecznej na temat potrzeb uczniów ze SPE, w tym uchodźców m.in. z Ukrainy. Czytaj dalej

Podoba się ? Podziel się z innymi.

STEAM w praktyce. Jak to robić w szkole ponadpodstawowej ?

Pojęcie STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)  nie jest mi obce teoretycznie, ale nigdy nie mierzyłam się z nim praktycznie na lekcjach. Długo zabierałam się do tego tematu. Rozmawiałam, czytałam, inspirowałam się webinarami i konkretnymi praktykami. Było z czego wybierać. Temat jest modny i na czasie, mnóstwo nauczycieli i edukatorów realizuje świetne projekty w szkoła podstawowych, zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej, ostatnio w ramach działań związanych z Laboratoriami Przyszłości. Mało jednak znalazłam przykładów mądrze stosowanej filozofii STEAM w szkołach ponadpodstawowych, więc trochę poruszałam się w tym nowym dla mnie temacie „po omacku” 

Czytaj dalej
Podoba się ? Podziel się z innymi.

Witamy Was w naszej szkole

fot. Ewa Kempska

Początek roku to wiele wyzwań dla uczennic i uczniów, ale i dla nauczycielek i nauczycieli. W naszej szkole  tradycją stała się uroczystość Pasowania na ucznia pierwszoklasistów. Samo rozpoczęcie nauki przez dzieci kl. I  jest dużym przeżyciem, któremu  towarzyszy wiele emocji. Dzieci przekraczając próg szkoły, podobnie jak i ich rodzice mają wiele pytań i obaw. Ważne zatem by przekroczenie progu szkoły (ale i nie tylko) wiązało się z przyjazną atmosferą.

Czytaj dalej

Podoba się ? Podziel się z innymi.

Jak daleko jest z Goleniowa do Białegostoku

2. Spotkanie Edukacyjne w Goleniowie

Kolejne Spotkanie Edukacyjne w Goleniowie

„Uczę się w szkole podstawowej. Moi nauczyciele mają nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 lat. Jest ich siedemdziesięcioro siedmioro.” Natalia Bielawska

Może to nie jest najlepszy moment na pisanie o konferencji. Jesteśmy w okresie wakacyjnym, czyli pomiędzy szkoleniami, większość już się zakończyła, a te, które będą, właśnie zaczyna się anonsować. Całkiem niedawno jednak swoje refleksje z 2.Spotkania Edukacyjnego w Goleniowie skonfrontowałam z wynikami ankiety ewaluacyjnej i niektórymi wnioskami i wypowiedziami uczestników chciałabym się podzielić.

Dwudniowa konferencja pod nazwą 2.Spotkanie Edukacyjne w Goleniowie zorganizowana została, jak wskazuje tytuł, w Goleniowie po raz drugi, tym razem w dniach 21-22 kwietnia 2023 r. Miejsce tej konferencji wynika z nowego miejsca pracy Ewy Radanowicz, która wcześniej była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w sąsiednim powiecie, a od dwóch lat jest Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w UMiG w Goleniowie. Czytaj dalej

Podoba się ? Podziel się z innymi.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Rozwijanie umiejętności uczenia się jest kluczowym aspektem w edukacji, ponieważ zdolność skutecznego uczenia się wpływa bezpośrednio na sukces uczniów w nauce oraz na osiągnięcie pełnego potencjału intelektualnego. W odpowiedzi na potrzeby uczniów wiele szkół oferuje zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się mają dostarczyć uczniom praktycznych narzędzi i strategii, które ułatwią im przyswajanie wiedzy i pomogą osiągać sukces w nauce na miarę ich możliwości. Czytaj dalej

Podoba się ? Podziel się z innymi.
Skip to content