Sylwetki prelegentów

Jacek Ścibor


Nauczanek informatyki szkolnej, redaktor naczelny kwartalnika „IT w edukacji”, twórca i współadministrator grupy Superbelfrzy RP, prelegent konferencji edukacyjnych, autor w pismach branżowych i witrynach internetowych związanych z edukacją TiK.

 

dr Thomas Strasser

strasserminProfesor metodyki nauczania języków obcych oraz nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Wiedniu, autor publikacji naukowych i monografii: Blended Learning/LMS/PLE/Web 2.0/ePortfolio/TEL/TELL/Digital Citizenship/Digital literacy, lider projektu badawczego: (Wykorzystanie ePortfolio-Mahara w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Wiedniu) The use of ePortfolio-Mahara at University of Teacher Education Vienna.
Członek komitetów naukowychj DICTAP (International Conference on Digital Information and its Applications), ECEL (European Conference on eLearning) and EPIC (ePortfolio conference), PLE (Personal Learning Environment Conference), ECSM (European Conference Social Media),

Lechosław Hojnacki

hojnackimin Nauczyciel-konsultant, wykładowca i trener. Zajmuje się edukacyjnymi zastosowaniami najnowszych technologii (w tym mobilnych i chmurowych), nowoczesnymi metodami edukacyjnymi (w tym metodą projektu, WebQuestu i e‑portfolio), ocenianiem wspierającym rozwój, metodyką planowania, tworzenia i prowadzenia kształcenia zdalnego i hybrydowego.
Pomaga nauczycielom i szkołom w planowaniu i realizacji zmian, innowacji i rozwoju.
Jest autorem szkoleń, programów oraz licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich o tej tematyce.
Prowadzi szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.
Założył i prowadzi niekomercyjny portal edukacyjny enauczanie.com. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

Celina Zielińska

zielinskaminNauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej.
Fanka wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z uczniami. Korzysta na lekcjach z tabletów. Członkini Superbelfrów MINI. Prowadzi stronę internetową swojej klasy www.pierwszaklasa.jimdo.com.
Gotowa do działań edukacyjnych – zawsze z pozytywnym nastawieniem 🙂

Zyta Czechowska

zytaminAbsolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 20 lat nauczycielka w szkole specjalnej.
Ekspertka do spraw awansu.
Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli z oligofrenopedagogiki i autyzmu. Pasjonatka TIK i współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „Czas TIKa”.
Prowadzi warsztaty, podczas których szkoli kadrę pedagogiczną z zakresu stosowania i wdrażania nowoczesnych technologii.
Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

Jolanta Majkowska

majkowskaminNauczycielka dyplomowana z 20 letnim stażem, wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu.
Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej.
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Autorka wielu projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych.
Współautorka bloga propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie www.specjalni.pl.
Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

Joanna Waszkowska

waszkosiaminJoanna Waszkowska – nauczycielka języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. Pracuje w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu. Jej uczniowie są w wieku 9-19 lat. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Prowadzi blog uczycielnica.blogspot.com.

 

Dorota Uchwat-Zaród

uchwatminDorota Uchwat-Zaród – nauczycielka języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie oraz członkini grupy „Superbelfrzy RP”.
Entuzjastka innowacyjnych metod nauczania, współautorka scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK w ramach projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, w swojej pracy dydaktycznej wykorzystuje iPady.
Prelegentka na konferencji Inspir@cje 2015 w Warszawie, III Zlocie Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów w Zakopanem w 2015 r oraz XV Konferencji dla Nauczycieli Języka Angielskiego PELT w Rzeszowie w 2016 r.

Marcin Zaród

zarodminNauczyciel roku 2013, członek grupy Superbeflrzy RP, anglista w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie, jeden z twórców Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej Fabryka Przyszłości w Tarnowie, ekspert i trener w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, latarnik Polski Cyfrowej, zdobywca tarnowskiego tytułu Nauczyciel z Kulturą 2016, Wychowawca roku 2012.
Prowadzi blog dla nauczycieli iporadnik.blogspot.com. Od 4 lat prowadzi grupy facebookowe dla klas, które uczy.
Występował na Festiwalu Nauki OPPI w Helsinkach, konferencjach Inspir@cje 2013, 2014 i 2015 w Warszawie, Zlotach Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów w Ustroniu i Zakopanem oraz na konferencji Pokazać-Przekazać 2014 w Centrum Nauki Kopernik. Autor artykułów w takich magazynach jak: IT w Edukacji, Dyrektor Szkoły, Głos Nauczycielski, Meritum, Języki Obce w Szkole.

Marcin Paks

paksminNauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w integracyjnym Gimnazjum nr 8 w Sosnowcu.
Na co dzień używa TIK i poszukuje nowych standardów dla edukacji, z zachowaniem efektywnych i sprawdzonych już metod, zwolennik odwracania wszystkiego, a zwłaszcza lekcji.
Ekspert Szkoły z klasą 2.0, edukator, felietonista, bloger, członek grupy Superbelfrzy RP. Pasjonat mobilnych rozwiązań w edukacji i rozszerzonej rzeczywistości.
Twórca aktywnej metody symulacji w sieci – Drama On-line. Współorganizator konferencji dla innowacyjnych nauczycieli Eduzmieniacze.
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Katowicach, edukator w zakresie TIK.

Przemysław Staroń

staronminZ wykształcenia psycholog i kulturoznawca. Specjalista w zakresie pracy z młodzieżą, dorosłymi i seniorami.
Jest pracownikiem Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu SWPS (Wydział Zamiejscowy w Sopocie).
Jest także nauczycielem w II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie i opiekunem międzypokoleniowego fakultetu filozoficznego „Zakon Feniksa”.
Wykłada psychologię, filozofię i religioznawstwo w Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Psychologicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu SWPS.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia i konsultacje w Centrum Rozwoju JUMP, będąc ekspertem od szkoleń biznesowych opartych o niekonwencjonalne metody kreatywne.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę, a także kierownikiem projektów z zakresu wspierania rozwoju pracowników, młodzieży, bezrobotnych, osób starszych, niepełnosprawnych, osadzonych w zakładach karnych.
Stale współpracuje z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, szczególnie z Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości „Starter”.
Zajmuje się również publicystyką – jest ekspertem w Centrum Prasowym Uniwersytetu SWPS, a także blogerem i ekspertem platformy Psychologia w Szkole oraz blogerem w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym.

Beata Skrzypiec

Beata SkrzypiecNauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasku. W swojej pracy poszukuje innowacyjnych sposobów na atrakcyjną i skuteczną edukację.
Realizuje „Projekt Piktografia” , „Mistrzowie Kodowania” oraz projekty eTwinning.
Stosuje ocenianie kształtujące w swojej pracy.
Członkini grupy Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini.

Prowadzi blogi:
http://klasowypamietniczek.blogspot.com/ oraz http://nauczanka.blogspot.com/
Publikuje na blogu http://www.zamiastkserowki.edu.pl/ dzieląc się swoimi pomysłami na edukację poza ławką szkolną.

prof. dr hab. Jacek Pyżalski

Jacek PyżalskiProfesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
Autor licznych publikacji.
Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej.
Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz cyberprzemocy wśród młodzieży. W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie społeczne młodzieży.
Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Więcej na http://www.jacekpyzalski.pl.

Kamil Śliwowski

kamilminAnimator i trener edukacji medialnej, związany z Creative Commons Polska, Fundacją Panoptykon, Fundacją Nowoczesna Polska, przewodniczący prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, ekspert Centrum Cyfrowego Projekt: Polska.
Prowadzi stronę poświęconą otwartym zasobom w sieci http://otwartezasoby.pl/

 

Karolina Żelazowska

zelazowskaminPedagog wczesnej edukacji, tutorka, praktyczka edukacji pozaszkolnej, trenerka, mentorka. Autorka i współautorka scenariuszy.
Członkini Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania oraz grupy Superbelfrzy RP, współpracująca z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacją Nowoczesna Polska.

 

Tomasz Mikołajczyk

mikolaczykminNauczyciel informatyki, blogger IT (www.paninformatyk.com.pl), zwolennik korzystania z nowych technologii w edukacji. Członek społeczności Superbelfrzy RP.
Poza szkołą – audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji, szkoleniowiec IT oraz QA Manager.

 

Anna Grzegory

AniaDyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi, logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka nauczania początkowego, trenerka szybkiego czytania i technik pamięciowych.
Od 2007 roku prowadzi stronę edukacyjną www.logofigle.pl.
Założyła i administruje wraz z innymi nauczycielami specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów: Zamiast kserówki oraz Kostki na matmie. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

Agata Baj

bajminPasjonatka edukacji jako nieustannego uczenia się i rozwoju, trenerka efektywnych technik uczenia (się), z wykształcenia pedagog. Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu m.in. efektywnych metod nauczania i uczenia się. Prowadzi zajęcia dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli.
Właścicielka marki eduBAJ, prowadzi grupę na facebooku: MYŚLOGRAFIA.
Autorka poradnika „Mapy Myśli. Poradnik dla osób uczących się” oraz publikacji edukacyjnych w magazynie TRENDY uczenie się w XXI w. Publikowała też w magazynie Awangarda w edukacji, Gazecie Szkolnej, Szkole Jazdy, Życiu Szkoły oraz na portalu edukacyjnym edunews.pl. Związana z grupą SuperBelfrzy RP.

Aleksandra Pezda

olaminDziennikarka, prowadzi w radiu TOK FM wtorkowe wieczory, a w nich audycje „Gra w klasy” oraz „Jestem z miasta”.
Specjalizuje się w dziedzinie edukacji. Autorka książki „Koniec Epoki Kredy. Internet dla nauczycieli i rodziców” – przewodnika po internecie.
Kilkanaście lat publikowała w Gazecie Wyborczej, współautorka wyprawy reporterów do szkół, która stała się początkiem akcji Szkoła z Klasą 2.0. Pisała o tym, jak dzisiejsza szkoła odnajduje się wobec wyzwań cywilizacji cyfrowej. Sprawdzała i opisywała jak działa szkoła w wielu krajach europejskich i w Azji.
Współautorka i prowadząca wielu konferencji i debat, również międzynarodowych, dotyczących współczesnej edukacji i spraw społecznych.

dr hab. Lech Mankiewicz

mankiewiczminDyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, entuzjasta wykorzystania możliwości Internetu w edukacji.
Jeden z koordynatorów projektu Hands-On Universe, współpracownik portalu Społecznościowych Projektów Naukowych Zooniverse.org.
Koordynator Khan Academy w Polsce, oddany tworzeniu polskojęzycznych zasobów edukacyjnych według metody Khana.
Członek społeczności Superbelfrzy RP.

Piotr Peszko

peszkominInżynier chemik, który korzysta garściami z wiedzy technicznej i procesowej, a mniej z organicznej.
Pracownik uczelniany i korporacyjny.
Przedsiębiorca, który szkoli, doradza, projektuje, tworzy i wdraża, realizuje większe lub mniejsze projekty rozwojowe.
Organizator konferencji EduCamp i założyciel studiów podyplomowych z e-Learningu w WSE.

Jolanta Okuniewska

okuniewskaminNauczycielka dyplomowana z 29 letnim stażem pracy. Pracuje jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 13 im. KEN w Olsztynie.
Ambasadorka międzynarodowego programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim. Dwukrotna laureatka krajowego konkursu eTwinning oraz zdobywczyni I miejsca w konkursie europejskim „ Mój projekt eTwinning w kategorii wiekowej 6-12 lat w r.2013”.
Autorka ebooka „Technologie są dla dzieci, Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”. Członkini społeczności nauczycielskiej Superbelfrzy RP na Facebooku.
Otrzymała trzykrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyn, dwukrotnie nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, oraz medal KEN. Nominowana w konkursie Nauczyciel Roku 2013 pod patronatem MEN oraz Głosu Nauczycielskiego. W roku 2016 finalistka światowego konkursu Global Teacher Prize. W regionie uznana za Osobowość Roku, nagrodę przyznał Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu. Otrzymała też tytuł Kobieta z Charakterem przyznany przez Warmińsko-Mazurskie Forum Kobiet.

Jacek Staniszewski

StaniszewskiNauczyciel historii od 1996 roku. Uczył również WOS, języka angielskiego i informatyki we wszelkiego rodzaju szkołach (miejskie i wiejskie, szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum a nawet zerówka), publiczne i niepubliczne.
Ukończył Uniwersytet Gdański na wydziale filologiczno-historycznym.
Współpomysłodawca i organizator czterech pierwszych, corocznych zjazdów nauczycieli opiekujących się szkolnymi pracowniami komputerowymi w Mrozach pod Warszawą. Do 2010 nauczyciel historii w Gdańskim Szkoły Autonomicznych, pierwszych szkołach niepublicznych na Pomorzu. Następnie przeprowadził się do Warszawy gdzie rozpoczął pracę w Instytucie Badań Edukacyjnych. Autor i współautor wielu poradników dla nauczycieli, prowadzący szkolenia dla nauczycieli – głównie dotyczących zagadnień nowoczesnej dydaktyki a także wykorzystania nowych technologii na zajęciach historii.
Od 2013 razem z żoną Beatą założył innowacyjną szkole podstawową „Akademia Dobrej Edukacji”, która ma swoją siedzibę w Warszawie na ul. Górczewskiej 13. Obecnie jest jej dyrektorem.
Jedną z podstawowych zasad szkoły jest indywidualizacja nauki, nowoczesne metody i wykorzystanie nowych technologii. Co roku, w sierpniu współorganizuje konferencję dotyczącą ich wykorzystania w szkołach.
Od 4 lat aktywny członek międzynarodowego stowarzyszenia nauczycieli historii Euroclio, wraz z którym uczestniczy w wielu projektach dotyczących nauczania historii. Jednym z nich jest Innovative History Education or All, którego efektem ma być stworzenie nowoczesnych narzędzi online dla nauczycieli.
Członek zarządu Stowarzyszenie Dobra Edukacja.
No i najważniejsze: tata gimnazjalisty (jeszcze!) i ucznia czwartej klasy szkoły podstawowej, kibic Arsenalu Londyn’
jacel.staniszewski”at”dobraedukacja.edu.pl
„at”JaStaniszewski

Barbara Chyłka

chylkaminNauczycielka religii, języka niemieckiego i historii w opolskim gimnazjum.
Entuzjastka i propagatorka wolontariatu i edukacji globalnej.
Zawsze zainspirowana i czasem inspirująca blogerka: http://relaniem-inaczej.blogspot.com/ Pasjonatka edukacji, ciągle mająca nadzieję, że to ona może zmienić świat. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

Anna Świć

swicminNauczycielka w jednym z lubelskich przedszkoli, logopedka, autorka scenariuszy zajęć.
Od roku związana z programem Mistrzowie Kodowania, zarażona podstawami programowania i zastosowaniem narzędzi TiK w edukacji. Członkini grupy Superbelfrzy Mini.
Autorka bloga kodowanienadywanie.blogspot.com

Barbara Halska

basiaminZ wykształcenia informatyczka. Nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk w ZS6 w Jastrzębiu Zdroju.
Promotorka innowacyjnych projektów, wielokrotnie nagradzanych na krajowych i międzynarodowych konkursach.
Współautorka podręcznika kwalifikacja E13:”Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”.
Została Nauczycielem Roku 2014 w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głosu Nauczycielskiego.
Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

Monika Walkowiak

moniaminNauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, entuzjastka nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, otwarta na nowe pomysły. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

 

Joanna Apanasewicz

apanaskiminNauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w “Małej Szkole” Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koninie Żagańskim.
Od kilku lat wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, a od dwóch lat pracuje w tabletowej klasie.
TIK jest jej pasją, zaraża nią innych nauczycieli, chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami podczas szkoleń, konferencji oraz na blogach, które prowadzi.
W pracy wykorzystuje metody projektowe, problemowe. Jest zwolenniczką nauki w ruchu i przez działanie.
Podczas lekcji wykorzystuje game based learning oraz elementy gamifikacji.
Pokazuje uczniom pozytywne wzorce wykorzystania technologii w doskonaleniu ich umiejętności. Razem z uczniami uczy się podstaw programowania realizując program Mistrzowie Kodowania, realizując zajęcia w ramach Godziny Kodowania oraz programując roboty.
Prowadzi bloga dlakreatywnychinietylko.pl.
Należy do społeczności Superbelfrzy RP oraz aktywnie działa na Facebooku w grupie SuperbelfrzyMini.

Iwona Brzózka Złotnicka


Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury. Ekspertka i trenerka edukacyjna. Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji i ich wpływem na proces uczenia się. Przez 8 lat uczyła języka polskiego w szkole podstawowej, a od IX 2013 r. koordynuje ogólnopolski program edukacyjny Mistrzowie Kodowania, którego celem jest upowszechnianie nauki programowania w polskich szkołach. Przedstawicielka Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania, członkini grupy Superbelfrzy RP. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, z Fundacją Orange, Fundacją Nowoczesna Polska, a także ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Agata Fecek

fecekmin
Nauczycielka przedmiotów informatycznych, zajęć technicznych i fizyki w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu – Zdroju.
Autorka programu zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem Lego Mindstorms, trenerka warsztatów Lego Mindstorms. Superbelferka.

Sławek Baturo

baturo_slawomir_minNauczyciel informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi (Gimnazjum Powiatowe oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego).
Pasjonat nowych technologii w edukacji, szczególnie tych, które umożliwiają współpracę uczniów z wykorzystaniem zasobów online. Instruktor CISCO.
Prywatnie fan motocykli, dobrej książki i mocnej muzyki.
Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content