Nowa wydłużona ścieżka awansu nauczyciela….

Od 1 września 2018 roku każdy nauczyciel, który jest na ścieżce awansu zawodowego, lub planuje w najbliższym czasie wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na  rozpoczęcie stażu powinien zapoznać się ze zmianami, których jest nie mało. A jakie zmiany nastąpiły?

Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego:

 • zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy uwzględniającą m.in. dorobek zawodowy za okres stażu,
 • jednym z warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy,
 • ocena ma wpływ na długość ścieżki awansu zawodowego.

Uzupełnienie obecnego systemu awansu zawodowego nauczycieli poprzez wprowadzenie dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się con. 3-letnim okresem pracy od dnia nadania tego stopnia oraz wyróżniającą oceną pracy – 16% kwoty bazowej. Czym to skutkuje? Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć tylko wyróżniający się nauczyciele dyplomowani. Ma to być dla nich motywacją do dalszych starań, rozwoju i aktywności.

Kolejną zmianą jest wydłużenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:

 • z 2 do 3 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • z 1 roku do 4 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wprowadzenie możliwości skracania ścieżki awansu zawodowego w zależności od oceny pracy – nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole con. 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu. Zmiany te nie dotyczą osób, którym od nadania ostatniego awansu zawodowego upłynęły 2 late. Oznacza to, że od września nauczyciele kontraktowi, którym minęły 2 lata od nadania poprzedniego stopnia  awansu będą mogli rozpocząć staż.

Największe zmiany naszym zdaniem dotknęły  młodych, nowo zatrudnionych  nauczycieli stażystów, ponieważ nastąpiło:

 • wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy,
 • egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego zamiast rozmowy przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną.

W skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego wchodzą:

 1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
 4. ekspert z listy ekspertów;
 5. opiekun stażu.

Natomiast nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się con. 5-letnim

okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole będą uzyskiwali stopień nauczyciela mianowanego.

Zmiany dotyczące awansu zawodowego wchodzą w życie od 1 września 2018r., natomiast przepisy przejściowe dotyczą: 

 • postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego wszczętych i niezakończonych przed dniem  1 września 2018 r.,
 • dokonywania oceny dorobku zawodowego oraz do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,  w przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018.

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem  1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów. W przypadku zmiany do dnia 1 września 2018 r. miejsca zatrudnienia w trakcie odbywania stażu, pozytywna cząstkowa ocena dorobku zawodowego uwzględniana jest do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

A co po zakończeniu stażu?

Po zakończeniu stażu nauczyciel stażysta składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – w terminie 30 dni od zakończenia stażu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel stażysta składa w ciągu 14 dni wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego do dyrektora szkoły.

A co w przypadku gdy jesteśmy zmuszeni czasowo przerwać staż?

Od 31 marca 2015 r. nauczyciel może być nieobecny w pracy nawet półtora roku w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile jest to spowodowane korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Staż na wyższy stopień awansu może zostać przedłużony nie więcej niż o:

1. rok – w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy oraz urlopy związane z rodzicielstwem, o których mowa w pkt 2.;

2. rok i 6 miesięcy– w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego.

Zmiany w awansie zawodowym naszym zdaniem były pożądane  oczekiwane. Panowało powszechne stwierdzenie, że każdemu bez względu na jego dorobek, czy zaangażowanie wyższy stopień awansu się należał i ogromna większość nauczycieli otrzymywała akceptację komisji kwalifikacyjnej lub też zadawała egzamin. Nie zawsze okres przewidziany na odbycie stażu był wystarczający i być może jego wydłużenie spowoduje wiekszą świadomość nauczycieli. Niepokojące i niesprawiedliwe jest jednak to, że młodzi nauczyciele dłużej będą pracować bez podwyżki, za skromne pieniądze. Na większą podwyżkę mogą liczyć tak naprawdę dopiero po uzyskaniu kolejnego stopnia awansu, który uzyskają po dłuższym okresie niż dotąd.

Zmiany w przebiegu awansu zawodowego to jedno, a inną chyba najważniejszą sprawą jest jego odpowiednie i umiejętne planowanie To, by nauczyciel podejmował świadomie i odpowiedzialnie działania, które nie są nastawione na spełnienie konkretnego wymagania, ale na własny rozwój, podniesienie warsztatu pracy, uzyskanie konkretnych efektów nauczania i wychowania. Najważniejszy jest uczeń i niech to nam przyświeca przy planowaniu zadań konkretnej ścieżki awansu.

Nie nastąpiły niestety zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, co naszym zdaniem było oczekiwane przez ekspertów ds. awansu. Zmieniająca się rzeczywistość, rozwój edukacyjny, cywilizacyjny, a przede wszystkim cyfrowy wymusza niejako na nas nauczycielach zmianę metod nauczania, narzędzi, środków dydaktycznych, podejścia do edukacji i wychowania. To co kiedyś wydawało się być nieosiągalnym dla wszystkich, niesamowicie kreatywne i godne nagradzania, dziś jest oczywistością. Stąd naszym zdaniem np. wymaganie dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego polegające na wykazaniu się stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej zatraciło sens. Jest to naszym zdaniem po prostu „oczywista oczywistość”.


Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, nauczycielki ZSS w Kowanówku, autorki blogów edukacyjnych www.specjalni.plwww.tikzklasa.blogspot.com, trenerki, prowadzące szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii oraz prelegentki na ogólnopolskich konferencjach i autorki publikacji. Ekspertki ds. awansu zawodowego nauczycieli.  W 2017 roku w uznaniu szczególnych osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych otrzymały Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Print Friendly, PDF & Email
Zyta Czechowska
Podoba się? Podziel się z innymi.

3 thoughts on “Nowa wydłużona ścieżka awansu nauczyciela….

 • 5 lutego 2018 o 15:06
  Permalink

  Do tego dodatek – zwany potocznie „500+ dla nauczycieli” – ma wejść w życie od 1.09.2020 r. – a wtedy jego wysokość ma wynieść 3% kwoty bazowej , czyli 95 zł brutto, w 2021r. – 6,5% czyli 206 zł, a dopiero od 2022 roku ma być to pełna kwota…

  Odpowiedz
 • 23 sierpnia 2018 o 09:40
  Permalink

  Jak się cieszę:( Mianowanie zdobyłam w lipcu 2017, we wrześniu 2018 roku miałam rozpocząć awans na dyplomowanego a tu…..niespodzianka. Niestety bardzo kiepska!!!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content