Awans zawodowy nauczycieli- zmiany, zmiany, zmiany…

Niebawem początek roku szkolnego, a z nim nowe decyzje nauczycieli o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego. Już dzisiaj wiemy, że podczas wakacji nastąpiło kilka zmian w przepisach dotyczących ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. 11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw, ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela. Jesteśmy ekspertkami ds. awansu zawodowego, dlatego na bieżąco śledzimy zmiany, które w tej przestrzeni edukacyjnej się pojawią i staramy się o nich swoich czytelników informować.

O jakich zmianach powinni wiedzieć nauczyciele na ścieżce awansu, Ci którzy mają zamiar rozpocząć staż od września, ale także wszyscy nauczyciele, którzy będąc w stosunku pracy w każdej chwili mogą zostać opiekunami stażu swoich koleżanek czy kolegów.

Nauczyciel stażysta- zmiany

Najwięcej zmian dotyczy nauczycieli stażystów, którzy są właśnie w trakcje jego trwania, a rozpoczęli go 1 września 2018 roku. Ich staż w trakcie jego trwania został skrócony z 2 lat do 12 miesięcy (przepisy przejściowe tylko dla tych stażystów). W związku z tym kończy się 31 sierpnia 2019r. 

1. Dla kolejnych stażystów, którzy rozpoczną staż 1 września 2019r, będzie on trwał już tylko 9 miesięcy.
2. Powrócono do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego, czyli nie będzie już egzaminu dla nauczycieli stażystów, ale rozmowa kwalifikacyjna. W skład takiej komisji wejdzie dyrektor  lub wicedyrektor szkoły, przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół
taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole oraz opiekun stażu. W roli obserwatora może także uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny szkołę.
3. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu,  opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego, ( już nie opinii), a dyrektor szkoły,  w ciagu 21 dni przygotowuje ocenę dorobku zawodowego, która może być pozytywna lub negatywna, nie ma już oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.
4. Stażysta składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października w roku, w którym skończył staż.

5. Wzrost pensji  dla tegorocznego stażysty po otrzymaniu aktu nadania od 1 stycznia 2020r.

Nauczyciel kontraktowy- zmiany

1. Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
2. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.
3. Otrzymuje ocenę dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Nauczyciel kontraktowy ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu,  opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania  stopnia nauczyciela mianowanego, ( już nie opinii), a dyrektor szkoły, a w ciagu 21 dni przygotowuje ocenę dorobku zawodowego, która może być pozytywna lub negatywna, nie ma już oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.

5. Kontraktowy składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do 31 października w roku, w którym skończył staż.

Nauczyciel mianowany- zmiany

1. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
2. Otrzymuje ocenę dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zamiast oceny pracy.
3. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Komisje Jeśli chodzi o przebieg komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz dokumentację niezbędną do przedłożenia z wnioskiem o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nie ulega zmianie, z tym, że zamiast oceny pracy dołącza się  potwierdzoną przez dyrektora  kopię oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Jest ona zgodna z poprzednimi przepisami.
Zarówno powinności, jak i wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nie ulegają zmianie, zatem nauczyciele, którzy planują rozpoczęcie stażu od września 2019r.,  na kolejny stopień awansu zawodowego kierują się nimi.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i w jaki sposób zaplanować ścieżkę awansu zawodowego?


O tym z pewnością będziemy mówić podczas naszych webinarów, które planujemy juz pod koniec sierpnia i na początku września. 

Zachęcamy też Państwa do skorzystania a z naszych innych artykułów TUTAJ

Zachęcamy do kontaktu. specjalni.tik@gmail.com


Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, nauczycielki ZSS w Kowanówku, autorki blogów edukacyjnych www.specjalni.pl, www.tikzklasa.blogspot.com, trenerki, prowadzące szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii oraz prelegentki na ogólnopolskich konferencjach i autorki publikacji. Ekspertki ds. awansu zawodowego nauczycieli. W 2017 roku w uznaniu szczególnych osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych otrzymały Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Print Friendly, PDF & Email
Zyta Czechowska
Podoba się ? Podziel się z innymi.

74 thoughts on “Awans zawodowy nauczycieli- zmiany, zmiany, zmiany…

 • 6 sierpnia 2019 o 12:36
  Permalink

  Dzień dobry. A ja mam troszkę inne wątpliwości i pytania odnośnie awansu zawodowego. Od 1 września 2018 r przystąpiłam do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W maju tego roku dowiedziałam się o ciąży. Cały czas chodziłam do pracy nie biorąc zwolnień lekarskich. Od 2 września chciałabym się udać na zwolnienie lekarskie, a termin porodu mam wyznaczony na 5 lutego. I tu rodzi się moje pytanie. Według moich obliczeń zmieszczę się ze zwolnieniem w pół roku , które określone jest w Karcie Nauczyciela, tak aby nie przepadł mi awans. Czy faktycznie tak jest? Po urodzeniu dziecka planuję roczny urlop macierzyński. Nie jestem pewna , czy nie przekroczę wspomnianego wcześniej pół roku tak aby nie przepadł mi staż, na którym bardzo mi zależy. W jaki sposób oblicza się te pół roku? Jako pełne miesiące? Czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń i luty? Czy w inny sposób? Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 6 sierpnia 2019 o 13:19
   Permalink

   W przypadku nieobecności związanej z rodzicielstwem, liczą się wszystkie zwolnienia, bez względu na ich długość. Suma Pani nieobecności związanej z rodzicielstwem nie może przekroczyć 1,5 roku.

   Odpowiedz
  • 31 stycznia 2021 o 20:19
   Permalink

   Ja mam pytanie czy przez te przepisy jestem w plecy zakończyłam staż na nauczyciela stażysty 18 listopada 2019r. Związku z ta zmiana skrócili mi z dwóch lat na 12 miesięcy . Wiec mam rozumieć że mam rok w plecy i mogę zacząć awans na nauczyciela mianowanego dopiero w roku szkolnym 2022/23.? Czy jakoś jesteśmy z tego zwolnieni? To nie moja wina że taki zament robią w przepisach bo gdyby w tym nie mieszali to bym mógł rozpocząć awans już w wrześniu 2021/22.

   Odpowiedz
 • 6 sierpnia 2019 o 22:26
  Permalink

  Bardzo ciekawy artykuł napisany w przystępny sposób. Mam Pytanie odnośnie planu rozwojowego stażysty na nauczyciela kontraktowego. Jaka podstawa prawna?
   Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730, poz. 1287)
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
  Czy tak?

  Odpowiedz
  • 6 sierpnia 2019 o 22:31
   Permalink

   Dziękuję,
   powinności oraz wymagania są szczegółowo opisane w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.Ono będzie nieznacznie zmienione, bo jest już projekt, ale wymagania raczej nie ulegną zmiany, zatem można się kierować powinnościami i wymaganiami, które są w tym rozporządzeniu.

   Odpowiedz
 • 21 sierpnia 2019 o 17:41
  Permalink

  Dzień dobry. Czy wiadomo w jaki sposób będzie przeprowadzany egzamin na nauczyciela dyplomowanego? Czy pytania będą tylko z teczki czy tak jak teraz z przepisów?

  Odpowiedz
  • 21 sierpnia 2019 o 17:58
   Permalink

   Na stopień nauczyciela dyplomowanego jest rozmowa kwalifikacyjna, a nie egzamin. Pytania dotyczą działań podjętych w okresie stażu, ze szczególnym uwzględnieniem efektów tych działań i wpływu na podniesienie jakości pracy szkoły.Przebieg tej rozmowy jest opisany w rozporządzeniu, jak również skład komisji oraz opis dokumentacji, jaką należy przedłożyć. Pozdrawiam:)

   Odpowiedz
 • 28 sierpnia 2019 o 20:53
  Permalink

  Dzień dobry, a jak jest z terminami na składanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego i wniosku o rozpoczęcie stażu? 14 dni licząc od 1 września czy już 1 września muszę mieć wszystko przygotowane?
  Pozdrawiam 😉

  Odpowiedz
  • 28 sierpnia 2019 o 21:42
   Permalink

   Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym, że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Nauczyciel może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu także w sytuacji, gdy jest nieobecny w szkole, gdyż przebywa np. na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim. Wniosek może przesłać pocztą, ale z zachowaniem terminu.
   Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

   Nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany załączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły. Termin 14 dni.

   Odpowiedz
   • 29 sierpnia 2019 o 17:58
    Permalink

    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź, Pozdrawiam 🙂

    Odpowiedz
 • 28 sierpnia 2019 o 22:02
  Permalink

  „Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, NA SWÓJ WNIOSEK skierowany do dyrektora szkoły, z tym, że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż BEZ ZŁOŻENIA WNIOSKU.”

  Proszę bardzo o wyjaśnienie czy na początku drogi awansu trzeba składać pisemny wniosek czy jedynie plan rozwoju zawodowego? Nie do końca zrozumiałam z powyższego zdania. Czy są jeszcze jakieś sprawy, które trzeba załatwić rozpoczynając staż?

  Mam jeszcze jedno pytanie. Pracuję już w przedszkolu (jako logopeda) 3 lata w wymiarze ponad pół etatu i nie sądziłam, że mogę rozpocząć awans zawodowy. Czy mimo to muszę zaczynać ścieżkę od samego początku?

  Odpowiedz
  • 28 sierpnia 2019 o 22:07
   Permalink

   Nauczyciel stażysta nie składa wniosku, zaczyna staż z automatu. Składa tylko plan rozwoju zawodowego i ma na to 20 dni. Na kolejne stopnie awansu trzeba złożyć wniosek i plan. Jeśli Pani nie rozpoczęła stażu jeszcze to oczywiście, że trzeba od początku.

   Odpowiedz
   • 28 sierpnia 2019 o 22:29
    Permalink

    Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i wyjaśnienie.

    Odpowiedz
 • 29 sierpnia 2019 o 08:36
  Permalink

  Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące Aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o kontrakt. W Aneksie musimy wprowadzić zmiany do planu w związku ze skróceniem okresu stażu. Na jaką podstawę prawną należy się powołać? Czy zmieniły się paragrafy zgodnie z którymi pisaliśmy plan działania § 6 ust. 2 pkt. 1-8? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 29 sierpnia 2019 o 08:50
   Permalink

   Nie ma czegoś takiego jak aneks. Można ewentualnie za zgodą dyrektora szkoły dokonać zmian. Nie ma takiego obowiązku, chyba, że dyrektor o to poprosił. Skrócenie stażu to wyjątkowa sytuacja, dlatego ważne, aby spełniła Pani wszystkie wymagania kwalifikacyjne. Wszystkie terminy związane ze zmianami w planie rozwoju są w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z 26 lipca 2018r.

   Odpowiedz
 • 29 sierpnia 2019 o 21:54
  Permalink

  A moje pytanie brzmi czy mozna rozpoczac staz nauczyciela stazysty bedac zatrudnionym od 1.9.2019 do.31.08.2020 ma umowe na zastepstwo?

  Odpowiedz
 • 29 sierpnia 2019 o 23:09
  Permalink

  witam, koncze staz 31 sierpnia, napisałam sprawozdanie. Złoże go do 7 wrzesnia. Dowiedziałam sie że jestem w ciązy i narazie nie planuje l4. Czy istnieje możliwosc ze nie bede musiała przerywac awansu?

  Odpowiedz
  • 30 sierpnia 2019 o 06:29
   Permalink

   Pani jest już po awansie. Nie musi Pani przerywać. Warto porozmawiać z dyrektorem szkoły, aby jak najszybciej zorganizował postępowanie kwalifikacyjne. Jak otrzyma Pani ocenę dorobku zawodowego to trzeba od razu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Poza tym można do takich rozmów i egzaminów przystąpić nawet będąc w ciąży i na zwolnieniu lekarskim.

   Odpowiedz
 • 31 sierpnia 2019 o 17:32
  Permalink

  Witam serdecznie. Od 2 września planuję rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Obecnie pracuję w jednej placówce (ZSM- szkoła podstawowa i przedszkole) na dwóch stanowiskach: pedagog szkolny (10h) i nauczyciel wychowania przedszkolnego (14h). Ponadto prowadzę zajęcia rewalidacyjne (2h) i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (3h). Po złożeniu wniosku u dyrektora, na którym stanowisku rozpoczynam staż? (na obu czy na stanowisku, na którym mam więcej godzin?) Czy mój plan rozwoju zawodowego ma dotyczyć obu stanowisk czy wybranego?

  Odpowiedz
 • 1 września 2019 o 18:36
  Permalink

  Witam,rozpoczęłam staż 1.09.2018 według zmian zakończył się on 31.08.2019, jakie są moje kolejne kroki , jakie dokumenty powinnam złożyć, jak postępować?

  Odpowiedz
  • 3 września 2019 o 11:35
   Permalink

   Musi Pani w ciągu 7 dni od zakończenia stażu złożyć sprawozdanie do dyrektora szkoły. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku ma Pani czas na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora szkoły i do końca grudnia zakończy się postępowanie.

   Odpowiedz
 • 3 września 2019 o 11:24
  Permalink

  Dzień dobry. Czy nauczyciel, który 20 lipca 2018 r. otrzymał nadanie stopnia nauczyciela mianowanego ale 1 września tego roku otrzymał umowę do 30 czerwca 2019 r. i podjął znowu pracę od 1 września, może złożyć wniosek o rozpoczęcie staż na nauczyciela dyplomowanego do 14 września?

  Odpowiedz
 • 3 września 2019 o 17:19
  Permalink

  Witam, czy pismo od dyrektora szkoły, że uznaje moje kwalifikacje do objęcia stanowiska pedagoga szkolnego w danej szkole daje mi wystarczające kwalifikacje do rozpoczęcia awansu zawodowego. Dodam, że nie ukończyłam studiów z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, ale zupełnie inne studia. Czy nikt nie zarzuci mi na rozmowie kwalifikacyjnej po zakończonym stażu, że nie mam uprawnień do otrzymania awansu?

  Odpowiedz
  • 3 września 2019 o 19:18
   Permalink

   To dyrektor szkoły uznaje kwalifikacje i tak naprawdę ja nie potrafię odpowiedzieć, czy nie zakwestionuje ich komisja. Musi Pani potwierdzić to w kuratorium. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 5 września 2019 o 22:03
  Permalink

  Czy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu niepublicznym ma prawo do otrzymania świadczenia dla nauczycieli stażystów 1000 +?

  Odpowiedz
  • 6 września 2019 o 06:37
   Permalink

   To jest przywilej wynikający z zapisu w Karcie Nauczyciela i dla nauczycieli zatrudnionych z KN, a nie kodeksu pracy.

   Odpowiedz
 • 6 września 2019 o 19:55
  Permalink

  Czy rozpoczynając pracę w przedszkolu niepublicznym staż również rozpoczyna się automatycznie? Czy tak zatrudniony nauczyciel może pracować niejako bez odbywania stażu, od razu prowadząc zajęcia, bez opiekuna itd?

  Odpowiedz
  • 12 września 2019 o 20:47
   Permalink

   Przedszkole niepubliczne rządzi się innymi prawami. Może Pani zacząć staż, ale nie musi, jeśli nie jest Pani zatrudniona na podstawie KN. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 7 września 2019 o 12:45
  Permalink

  Witam. Mam pytanie dotyczące stażu zawodowego. Z dniem 9.09.2019 rozpocznę pracę w szkole (poprzedni nauczyciel zrezygnował z pracy). Dotychczas pracowałam w 2 szkołach, jednak nigdy nie udało mi się odbyć stażu- były to umowy na zastępstwo. Czy mogę rozpocząć staż zawodowy jeszcze w tym roku, 2019 ? Czy staż obowiązkowo zaczyna się 1 września? Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 7 września 2019 o 12:47
  Permalink

  Witam. Mam pytanie dotyczące stażu zawodowego. Z dniem 9.09.2019 rozpocznę pracę w szkole (poprzedni nauczyciel zrezygnował z pracy). Dotychczas pracowałam w 2 szkołach, jednak nigdy nie udało mi się odbyć stażu- były to umowy na zastępstwo. Czy mogę rozpocząć staż zawodowy jeszcze w tym roku, 2019 ? Czy staż obowiązkowo zaczyna się 1 września? Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 7 września 2019 o 22:16
  Permalink

  Witam, rozpoczęłam awans na nauczyciela mianowanego 01. 09. 2018r. Nie widziałam zmian odnośnie długości trwania mojego stażu. Jak długo będzie trwał mój staż na nauczyciela mianowanego? Czy w związku ze zmianą przepisów muszę składać dodatkowe podania do dyrektora szkoły?
  pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • 12 września 2019 o 20:45
   Permalink

   W kwestii długości awansu nic się nie zmieniło. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków do dyrektora szkoły.Pozdrawia

   Odpowiedz
 • 12 września 2019 o 20:11
  Permalink

  Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczące awansu zawodowego. We wrześniu 2017 roku rozpoczęłam awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Napisałam plan rozwoju według wymagań i powinności zawartych w Rozporządzeniu z 2013 roku. W roku 2018 wydano nowe Rozporządzenie ze zmienionymi i poszerzonymi wymaganiami dla nauczycieli starających się i dyplomowanie. Czy w związku z tym moje sprawozdanie powinno zawierać realizację starych czy nowych wymagań? Wkrótce mają się jeszcze zmienić, tym bardziej nie wiem jak napisań.
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 12 września 2019 o 20:44
   Permalink

   Nie musi Pani zmieniać planu. Realizuje Pani plan według tych wymagań, które były wówczas. Sprawozdanie może napisać Pani według wymagań z planu lub według nowych, to od Pani zależy. Natomiast opis i analiza wymagań musi być zrobione już według nowego rozporządzenia i rozmowa też będzie na nowych zasadach. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 14 września 2019 o 21:14
  Permalink

  Dzień dobry, mam pytanie dotyczące awansu i prawidłowości rozwiązania problemu. Nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego został zatrudniony na rok na zastępstwo (z perspektywą dalszego zatrudnienia) od 1.09.2018 r. rozpoczynając staż na nauczyciela kontraktowego, deklarując, że w ciągu okresu stażu uzyska przygotowanie pedagogiczne, podjął studia podyplomowe, które skończy prawdopodobnie pod koniec października 2019 r. Nowa umowa w tej samej placówce została podpisana na kolejny rok pracy 11 września 2019 r. w związku z Art. 10 ust 3 KN. Rozumiem, że gdyby nauczyciel uzyskał przygotowanie pedagogiczne np. w czerwcu 2019 r. to skończyłby staż 31.08.2019 r. Jak powinno być w obecnej sytuacji? Nauczyciel rozpoczyna staż na okres 9 miesięcy wg nowych przepisów? Czy może kontynuuje, jeśli możliwa jest przerwa w zatrudnieniu, wydłużająć staż do momentu uzyskania przygotowania pedagogicznego?
  Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 15 września 2019 o 22:07
  Permalink

  A czy muszę mieć pół etatu aby rozpocząć staż na dyplomowanego? czy już tego wymogu nie ma?

  Odpowiedz
  • 15 września 2019 o 22:36
   Permalink

   W obowiązującym stanie prawnym jednym z warunków rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego jest zatrudnienie nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć. Nauczyciel może również realizować staż w placówce, w której jest zatrudniony w niższym wymiarze niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, ale tylko w szczególnej sytuacji. Mianowicie wówczas, kiedy jest zatrudniony w kilku szkołach, ale w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2. Wówczas szkołę, w której realizuje staż wskazuje organ nadzoru pedagogicznego. W przypadku opisanym w pytaniu organ sprawujący nadzór pedagogiczny powinien wyznaczyć dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela. Nauczyciel będzie realizować staż w jednej szkole wyznaczonej przez organ nadzoru. Sytuację należy zgłosić do kuratora oświaty, który wyznaczy dyrektora szkoły.

   W myśl przepisów art. 3 ust. 3 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela przez staż rozumie się okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a KN.

   Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 4 KN w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.

   Odpowiedz
 • 16 września 2019 o 01:24
  Permalink

  Dzień dobry!
  Nigdzie nie mogę znaleźć pewnej informacji, czy mogę rozpocząć awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w przypadku zatrudnienia na umowę na czas określony, t.j. na 1 rok.
  Z góry dziękuję za odpowiedź!

  Odpowiedz
  • 16 września 2019 o 05:57
   Permalink

   Tak, może Pani zacząć. Kontynuować może Pani staż w innej placówce, tyle, że musi Pani podjąć pracę w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu tej umowy.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 16 września 2019 o 16:54
  Permalink

  Dzień dobry, rozpoczęłam staż 1 września 2017 r. i dostałam od swojego dyrektora informację, że muszę napisać teraz podanie z prośbą o wniesienie zmian do mojego planu rozwoju w związku z zaszłymi zmianami w prawie oświatowym….czy naprawdę muszę tak zrobić i pisać aneks do planu by zawrzeć w nim realizację wszelkich powinności w nowych wymaganiach MEN?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 18 września 2019 o 19:33
   Permalink

   Jeśli dyrektor poprosił o naniesienie zmian, to musi to Pani zrobić. Niema już aneksów do planu rozwoju. Nie musi też Pani zmieniać wymagań w starym planie. Za to sprawozdanie będzie trzeba napisać już według nowych wymagań. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 18 września 2019 o 11:37
  Permalink

  Dzień dobry
  Czy mając umowę do 26.06.2020r. można rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • 18 września 2019 o 19:31
   Permalink

   Tak, może Pani, a kontynuować będzie Pani mogła w innej szkole. Musi Pani podjąć jednak pracę w nowej placówce w ciągu 3 miesięcy.

   Odpowiedz
 • 18 września 2019 o 18:12
  Permalink

  Witam,
  jestem nauczycielem mianowanym. 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Od 1 września 2019 rozpoczęłam pracę w nowej szkole. Czy plan rozwoju w nowej szkole sporządzam w oparciu o punkty z rozporządzenia z 26 lipca 2018 roku czy w oparciu o przepisy obowiązujące w momencie rozpoczęcia stażu w starej szkole, czyli rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 roku ?

  Odpowiedz
  • 18 września 2019 o 19:29
   Permalink

   Nie musi Pani pisać nowego planu. Ten plan ze starej szkoły jest aktualny, warto za zgodą dyrektora nanieść do niego zmiany. Dokumentację za okres stażu musi Pani już zrobić według nowych przepisów.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • 23 stycznia 2020 o 11:29
    Permalink

    Witam. Chciałabym się dowiedzieć,czy konieczne jest podpisanie kontraktu między opiekunem stażu a nauczycielem kontraktowym rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego. Byłabym również wdzięczna za wskazanie odpowiedniego rozporządzenia, na mocy którego należy taki kontrakt stworzyć i podpisać. Pozdrawiam

    Odpowiedz
 • 19 września 2019 o 17:22
  Permalink

  Zrobiłam tak jak Pani napisała, ale dyrektor zwrócił mi plan i nakazał napisanie go jeszcze raz w odniesieniu do wymagań z nowego rozporządzenia 🙁

  Odpowiedz
  • 19 września 2019 o 17:51
   Permalink

   Dyrektor siła wyższa…:D Nie ma takiego wymogu, by zmieniać plan, jeśli zaczęła Pani według starych przepisów. Nie ma też wymogu napisania sprawozdania według nowych wymagań, wystarczy według starych. Pozdrawiam:)

   Odpowiedz
 • 20 września 2019 o 12:08
  Permalink

  Witam, właśnie wróciłam z urlopu macierzyńskiego i kontynuuje staż na n. Mianowanego, dyrektor naciska żeby napisać aneks do planu ( staż rozpoczęłam przed 1 września 2018) czy ten aneks trzeba pisać?
  I jeśli tak to według tych starych wymagań tak jak plan?

  Odpowiedz
  • 22 września 2019 o 14:23
   Permalink

   Nie trzeba jeśli nic w Pani planach się nie zmieniło. Dyrektor ma jednak takie prawo, aby poprosić Panią o zmiany w planie. Nie ma już czegoś takiego jak aneks. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może: pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni. Także nauczyciel może dokonać zmian w planie rozwoju zawodowego, za zgodą dyrektora szkoły. W takim przypadku dyrektor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian (§4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).

   Odpowiedz
 • 21 września 2019 o 00:13
  Permalink

  Dzień dobry,
  czy nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę w przedszkolu jako anglista na pół etatu od 01.09.2019 do 30.06.2020 może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 24 września 2019 o 22:58
  Permalink

  Dzień dobry,
  w trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego zmieniłam miejsce pracy. Wiem, że muszę donieść do nowej szkoły opinię ze starej szkoły z dotychczasowej realizacji stażu. Dyrektor w nowej szkole wymaga tylko napisania formalnego podania z prośbą o kontynuację stażu, nie wymaga wnoszenia poprawek do PRZ (ale i ja, i opiekun stażu czujemy potrzebę naniesienia tych poprawek i dyrektor się nie sprzeciwia). Czy muszę spełnić jeszcze jakieś formalności?

  Odpowiedz
  • 30 września 2019 o 06:24
   Permalink

   Witam,
   nie donosi Pani opinii tylko cząstkową ocenę za miniony okres stażu. Może Pani zawsze za zgodą dyrektora nanieść zmiany do planu, jeśli zaistniała taka potrzeba. Nic więcej nie musi Pani robić. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 29 września 2019 o 21:38
  Permalink

  Dobry wieczór,
  Rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego 01.09.2017r. jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu. Z tamtej pracy zrezygnowałam. Obecnie (od 01.09.2019r.) pracuję w szkole podstawowej jako wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej czyli sprawuję zupełnie inne funkcje i w innego typu placówce niż poprzednio. Pierwszy plan rozwoju pisałam pod obowiązki i zdania wynikające z bycia nauczycielem języka angielskiego w przedszkolu. W nowej placówce złożyłam wniosek o kontynuację stażu, pozytywnie rozpatrzony. Czy obecnie, przy zmianie miejsca pracy i zmianie zakresu obowiązków, mam napisać nowy plan rozwoju czy jedynie aneks do niego, w którym zaznaczę, co uległo zmianie?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • 30 września 2019 o 06:26
   Permalink

   Dzień dobry,
   nie musi Pani pisać nowego planu, ale jak najbardziej można nanieść za zgoda Dyrektora zmiany do planu. Nie ma już takiego tworu jak „aneks”.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • 1 października 2019 o 01:07
  Permalink

  Dobry wieczór, rozpoczęłam staż na nauczyciela kontaktowego od 09.2019 jednak jestem na umowie o zastępstwo. Dowiedziałam się, że Pani, która zastępuje ma wrócić pod koniec 04.2020 tak więc będzie mi brakowało ponad miesiąca żeby ukończyć staż. W związku z tym mam pytanie, czy muszę przerwać staż, czy mogę być zatrudniona jednocześnie z tą Panią, która wróci? Czy istnieją inne możliwości, żeby go dokończyć rozpoczęty staż ?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 16 października 2019 o 10:58
  Permalink

  Dzień dobry, czy jeśli nauczyciel po uzyskaniu mianowania w sierpniu 2019 poszedł na L4, potem na urlop macierzyński i rodzicielski może od września 2020 rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego? Jest rok przerwy tylko nauczyciel przez ten rok przebywał na zwolnieniu i urlopach.

  Odpowiedz
 • 21 października 2019 o 11:40
  Permalink

  Dzień dobry 🙂
  Rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego we wrześniu 2017 r. Wiem, że mogę dokonać zmian w swoim planie rozwoju. Jak wykonać to technicznie? Czy pozmieniać można wymagania, czyli np. „Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej” na „Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych…..”, czy tylko można na przykład dopisać jakieś zadania do starych wymagań? I czy można niektóre zadania usunąć z planu? I pytanie, czy należy napisać do nowego planu jakiś wniosek o zatwierdzenie go i jak ma on wyglądać? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
 • 20 listopada 2019 o 00:00
  Permalink

  Dzień dobry, skończyłam staż na nauczyciela kontraktowego. W październiku przeniosłam się do innej placówki, ale rozmowy na nauczyciela kontraktowego jeszcze nie miałam. Złożyłam stosowne dokumenty. Czy była szkoła ma obowiązek przeprowadzić rozmowę? Czy przez to, że zmieniłam pracę staż przepada i muszę od września 2020 zaczynać od nowa?

  Odpowiedz
 • 26 listopada 2019 o 02:18
  Permalink

  Dzień dobry,
  W związku z rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego z dniem 1 .09.2018 r )zmienił mi się opiekun stażu ( od 01.09.2019) r. Czy wzw z tą sytuacją piszę aneks do kontraktu zawartego z opiekunem stażu? Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 27 listopada 2019 o 10:06
  Permalink

  Witam,
  Mam pytanie dotyczące awansu na nauczyciela dyplomowanego. Czy prawdą jest, że od 1 stycznia 2020 r stopień awansu będzie nadawany automatycznie że względu na przepracowane lata i nie będzie żadnych komisji? Drugie pytanie dotyczy dokumentacji jaką trzeba przedstawić na komisji, tzw. teczka, co ma ona zawierać? Czy również zaświadczenia że wszystkich odbytych szkoleń? Dziękuję serdecznie za odpowiedż. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 • 4 grudnia 2019 o 07:44
  Permalink

  Mam ten sam problem i nikt nie umie mi pomóc :// wszyscy straszą, że jak zmienię placówkę to staż przepada…

  Odpowiedz
 • 8 grudnia 2019 o 15:04
  Permalink

  Witam, staż na nauczyciela dyplomowanego zakończony przed 31.08.2019.do postępowania kwalifikacyjnego uwzgledniane są wymagania z rozporzadzenia 2013 roku z &8, czy wymagania zrozporzadzenia z 2018 z oaragrafu&8.Mam na uwadze czy muszę spełniać 2 wymagania z paragrafu&8.3.4, z rozporządzenie z 2018

  Odpowiedz
 • 8 grudnia 2019 o 18:43
  Permalink

  Witam. Jestem nauczycielem kontraktowym przerwa do następnego awansu trwa 2 lata. Na dzień dzisiejszy minęło już 1.5 roku z końcem roku odchodzę z pracy. Jeśli podejmę pracę w innym mieście czy znowu od początku będę musiała czekać 2 lata?

  Odpowiedz
 • 8 grudnia 2019 o 22:45
  Permalink

  Witam rozpoczęlam staż 03.09.2019 r do czerwca 2019 roku w szkole byłam wychowawcą teraz od listopada 2019 roku zmieniono mi stanowisko pracy na logopedę czy muszę zmienić plan rozwoju zawodowego, jeżeli tak to czy muszę dokonać jeszcze innych formalności np. podania do dyrektora odnośnie zmian w planie rozwoju zawodowego. Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
 • 8 grudnia 2019 o 22:49
  Permalink

  Witam rozpoczęlam staż 03.09.2018 r do czerwca 2019 roku w szkole byłam wychowawcą teraz od listopada 2019 roku zmieniono mi stanowisko pracy na logopedę czy muszę zmienić plan rozwoju zawodowego, jeżeli tak to czy muszę dokonać jeszcze innych formalności np. podania do dyrektora odnośnie zmian w planie rozwoju zawodowego. Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
 • 4 maja 2021 o 23:00
  Permalink

  Też jestem w tewj samej sytacji i jestem bardzo ciekawa jak to rozwiążą…

  Odpowiedz
 • 23 sierpnia 2021 o 14:41
  Permalink

  Dzień dobry, Jak interpretować poniższy zapis. Czy jeśli będę miała dłużą przerwę niż 3 lata po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, to nie będzie możliwości zrobienia dyplomowania?

  3. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

  Odpowiedz
  • 23 sierpnia 2021 o 14:54
   Permalink

   Cytowany przez Pana przepis jest już nieaktualny. Teraz wymagany okres przerwy po uzyskaniu awansu na stopień nauczyciela mianowanego
   wynosi rok. Można rozpocząć staż po roku, ale można w późniejszym czasie. Mowa jest o tym, że minimum rok od czasu uzyskania mianowania.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content