Jak rozwijać kompetencje 4K uczniów w oparciu o filary planu daltońskiego? 

Platforma Wakelet (www.wakelet.com) od samego początku swojego istnienia mocno wspiera zarówno nauczycieli jak i uczniów w procesie ciągłego rozwoju kompetencji przyszłości, przygotowując darmowe programy, w których mogą brać udział wszyscy chętni uczestnicy.  

Jedną z najcenniejszych inicjatyw zespołu z Manchesteru było opracowanie globalnego programu Wakelet Student Ambassador Program, skierowanego do uczniów w wieku 13-19 lat. Jego założenia opierają się na popularnym wśród amerykańskich edukatorów modelu 6C: 

Curation (Zarządzanie treścią) 

Critical Thinking (Krytyczne myślenie) 

Creativity (Kreatywność) 

Collaboration (Współpraca) 

Communication (Komunikacja)  

Citizenship (Postawa obywatelska) 

Aby ułatwić udział w programie polskim nauczycielom i uczniom, zespół złożony z 5 polskich Ambasadorów Wakeleta: Agnieszki Halickiej, Moniki Khan, Doroty Walczuk, Mirosława Barcia i Marcina Michalika przygotował jego polską wersję rozwijającą kompetencje 4K w oparciu o filary planu daltońskiego.

Do 4 filarów planu daltońskiego należą:

Samodzielność (uczeń decyduje, w jaki sposób, w jakiej kolejności i w jakim tempie wykona kolejne wyzwania, ustala cele dla siebie, nauczyciel pełni jedynie funkcję mentora, który przygląda się z boku i pomaga tylko wtedy, gdy uczeń o to poprosi) 

Odpowiedzialność (uczeń odpowiada za wykonanie kolejnych wyzwań i przejście całego programu, może w tym celu wykorzystać opracowaną kartę, dostępną w materiałach na profilu) 

Współpraca (wykonanie wyzwania z obszaru Kooperacji wymaga współdziałania między uczniami i wspólnych ustaleń, które prowadzą do opracowania gotowego produktu) 

Autorefleksja (po wykonaniu zadania/programu oraz w jego trakcie uczeń dokonuje refleksji na temat przebiegu swojej pracy, swoich mocnych i słabych stron) 

Polski program Młodzieżowy Ambasador Wakeleta w przemyślany i harmonijny sposób rozwija kompetencje 4K młodych ludzi. Cechą programu jest jego duża elastyczność. W ramach każdego wyzwania uczestnik ma do wyboru dwa zadania, z którym musi wykonać przynajmniej jedno: 

Krytyczne Myślenie (uczeń wykonuje zadanie, które wymaga spojrzenia na wybrane zagadnienie z dwóch stron i/lub tworzy listę przykładowych fakenewsów oraz rad, jak rozpoznać fałszywe informacje) 

Kreatywność (uczeń projektuje flagę programu Młodzieżowy Ambasador Wakeleta i/lub tworzy reklamę programu/platformy Wakelet) 

Kooperacja (uczestnik programu przygotowuje klasową listę lektur szkolnych i/lub ulubionych utworów muzycznych)  

Komunikacja (uczeń tworzy prezentację na wybrany, ważny dla niego temat i/lub nagrywa wywiady, w trakcie których porusza z rozmówcami temat, który leży mu na sercu) 

Wstępem do realizacji programu jest zadanie Na dobry początek: Wszystko o mnie, które polega na przygotowaniu kolekcji, w której uczeń decyduje, jakie zasoby (tekst, nagrania, materiały graficzne) najlepiej go opisują i pokazują innym odbiorcom. To zadanie pozwala uczestnikowi zaplanować dobór treści, a także rozwija umiejętność autoprezentacji. 

Zwieńczeniem programu jest stworzenie cyfrowego Portfolio zbierającego wszystkie treści opracowane w jego trakcie. Uczeń będzie mógł wykorzystać przygotowane materiały w późniejszym życiu np. na kolejnym etapie edukacyjnym, aplikując na staż lub rozmawiając z potencjalnym pracodawcą.  

Program pozwala na dużą swobodę w jego realizacji, umożliwiając jego uczestnikom wybór kolejności wyzwań, odpowiadających poszczególnym kompetencjom, a także podsuwając kilka sposobów wykonania danego zadania. Po zakończeniu wyzwania każdy z uczestników otrzymuje cyfrowe odznaki, a po ukończeniu całego programu certyfikat Młodzieżowego Ambasadora Wakeleta. Nauczyciele mogą w dowolnej chwili zgłosić do programu tylu uczniów, ilu chcą. Twórcy programu zostawiają zarówno nauczycielom jak i uczniom dużą swobodę w realizacji zadań: kolejności i sposobu wykonania, czasu poświęconego na poszczególne aktywności. 

Dzięki udziałowi w programie uczniowie rozwiną kompetencje potrzebne im w dalszej edukacji i na rynku pracy, ich opiekunowie będą mogli zrealizować innowację pedagogiczną, a szkoły wziąć udział w nowatorskiej, ogólnopolskiej inicjatywie, która pozwoli im także zrealizować podstawowe kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023. 

Promocję 4 głównych wyzwań w programie wsparli nauczyciele praktycy – czołowi polscy eduinfluencerzy, którzy świetnie rozumieją potrzebę rozwoju kompetencji 4K wśród polskich uczniów. W tym celu przygotowali kilkuminutowe nagrania dostępne na kanale YouTube Wakelet Polska: 

Komunikacja: Dawid Łasiński (Pan Belfer – nauczyciel z Internetów) – https://youtu.be/jh1a8Yb2VXQ

– Krytyczne myślenie: Krzysztof Chojecki (Krzysztof Chojecki – Pan Pistacja) – https://youtu.be/eSdKYYpbWwQ

Kreatywność: Marta Florkiewicz-Borkowska (Pani FloBo) – https://youtu.be/g6EJcGvXeag

– Kooperacja: Joanna Gadomska (Biologia z Blondynką) – https://youtu.be/h4K_Q7x1O0w

Wszystkie potrzebne materiały są dostępne na specjalnie przygotowanym profilu https://wakelet.com/@MlodziezowyAmbasadorWakeleta, gdzie umieszczono zasoby dla nauczycieli mentorów (zaplecze metodyczne, linki do formularzy zgłoszeniowych, dostęp do cyfrowych odznak) oraz uczniów realizujących wyzwania programowe (szczegółowy opis zadań wraz z przykładowymi kolekcjami). 

Program Młodzieżowy Ambasador Wakeleta został objęty patronatami honorowymi Fundacji Plandaltoński.pl (https://fundacjaplandaltonski.pl/), Sekcji Informatyki Szkolnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego (https://sis.pti.org.pl/) oraz grupy Superbelfrzy RP. 

Print Friendly, PDF & Email
Monika Khan
Podoba się? Podziel się z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content