Nauczanie przedmiotów InfoTechnicznych w oparciu o Wolne i Otwarte Oprogramowanie

Dzisiaj chciałbym dać pomysł dla wszystkich nauczycieli przedmiotów technicznych, a zwłaszcza Informatyki. Wiele razy słyszymy, że mamy mało inżynierów, że kształcimy rzesze nikomu niepotrzebnych absolwentów pedagogiki itp. Nawet kiedys słyszałem wypowiedź Premiera Tuska, że wolałby być dobrze zarabiającym … niż … bezrobotnym. OK, więc dobrze, ale w jaki sposób zachęcić tę naszą kochaną młodzież, aby chciała się uczyć technicznych przedmiotów? Jak możemy spowodować, aby w naszym kraju nie brakowało doskonałych inżynierów i informatyków?

Należy podsunąć im cos ciekawego do nauki, coś, co będą mogli używać zarówno w szkole na zajęciach, potem w domu, a potem na uczelni, a potem w przyszłości, czym będą mogli dzielić się z innymi, bez obawy, że ktoś będzie chciał im to ograniczyć…


Dzisiaj przedstawiam wszystkim

Strategię Wolnego i Otwartego Oprogramowania jako sposób prowadzenia zajęć z informatyki.

swoi-logo


Czym jest Strategia Wolnego i Otwartego Oprogramowania (SWOI) i dlaczego warto ją stosować?

Jest sposobem na prowadzenie zajęć informatyczno-technicznych, jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, jest wskazówką, jak rozwijać umiejętności InfoTechniczne uczniów i uczennic. Pomaga zainteresować InfoTechniką, tych niezainteresowanych, i poszerzyć horyzonty, tych którzy w InfoTechnice upatrzyli już swoją przyszłość. Daje ciekawe rozwiązania, gotowe materiały i pomysły na realizację zajęć szkolnych.

„Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych”, bo tak brzmi pełna nazwa Projektu, ma na celu wypracowanie innowacyjnego programu nauczania-uczenia się InfoTechniki, który ma promować nowoczesne technologie, narzędzia, idee, rozwiązania informatyczne i mechatroniczne, których poznanie i sprawne posługiwanie, wydaje się być kluczowymi dla gospodarki opartej na wiedzy.

sru_desktop_scratch

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole jest dziś priorytetem edukacyjnym. Ich zastosowanie, przekłada się bowiem na podnoszenie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic. Dobre ich wykorzystanie pozwoli na głębsze zaangażowanie uczniów w naukę. Samo ich zastosowanie jednak nie wystarczy. Aby mogły pozytywnie wpłynąć na proces nauczania-uczenia się, rozwijać kreatywność i zainteresowanie uczniów, należy je sprawnie zidentyfikować i opisać. Zrobili to twórcy Strategii, która oferuje innowacyjne formy nauczania i dostarcza ciekawych materiałów dydaktycznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych szkoła ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu dla młodzieży. Ponadto jest okazją do podniesienia kwalifikacji nauczycieli oraz jakości oferty edukacyjnej placówek.

Działania założone w Projekcie SWOI uwzględniają realizację zajęć pozalekcyjnych z InfoTechniki, nastawionych na edukację przez działanie, na samodzielną realizację zadań przez uczniów, wspieranie pracy grupowej, nauczanie przygotowujące do dalszego kształcenia na kierunkach InfoTechnicznych. Co istotne wykorzystywane podczas zajęć narzędzia oraz wypracowany Program nauczania-uczenia się InfoTechniki, wykorzystuje wolne i otwarte oprogramowanie, dzięki czemu jego stosowanie nie generuje dla szkoły nowych kosztów.

Zajęcia prowadzone są w ramach Kół zainteresowań jako forma zajęć pozalekcyjnych. Młodzież bierze udział w zajęciach na terenie szkoły, na które uczęszczają raz w tygodniu, przez okres trzech miesięcy. Każde Koło to dziesięcioosobowa grupa uczniów, którzy w trzymiesięcznym cyklu zrealizują 24 godziny zajęć z zakresu InfoTechniki. Treści przekazywane uczniom i zastosowane narzędzia dydaktyczne, oprócz zwiększania wiedzy, wzbudzają ciekawość poznawczą.

W myśl słów Profesora J.A.Blikle „Gdy chcemy kogoś do czegoś zachęcić ― np. ucznia do nauki ― zamiast karać go za brak uwagi, trzeba tę jego uwagę zdobyć ciekawym przedstawieniem tematu. Najpierw pokazać problem i zachęcić do jego rozwiązania. Dopiero później wskazać narzędzia.” Projekt SWOI stawia na tak zwaną motywację wewnętrzną ucznia, który robi coś bo lubi to robić. „Działanie z motywacji własnej zawsze wzmaga chęć (głód) coraz lepszego działania. Jak mawiają Francuzi — apetyt rośnie w miarę jedzenia” Źródło: J. A. Blikle „Doktryna jakości”

sru_desktop-lazarus

Konsekwencją działań Projektu będzie opracowanie Programu nauczania-uczenia się w postaci podręcznika „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji”. Będzie on udostępniony w postaci papierowej i elektronicznej, i upowszechniany wśród potencjalnych użytkowników: nauczycieli, szkół, centrów  doskonalenia, kuratoriów i MEN. Opracowanie przeznaczone będzie dla wszystkich, którzy są zainteresowani wprowadzaniem nowych rozwiązań, metod i sposobów nauczania. Czytelnik znajdzie w nim szczegółowe objaśnienia kluczowych pojęć, metod, narzędzi, scenariuszy zajęć i gotowych implementacji.

Do kogo kierowana jest Strategia?:

  • do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • do nauczycieli przedmiotów technicznych,
  • do dyrektorów szkół, organów prowadzących szkoły, przedstawicieli Kuratoriów Oświaty,Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli,
  • do przedstawicieli samorządów gmin i powiatów, jako organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
  • do organizacji pozarządowych, instytucji i ośrodków działających w obszarze edukacji, technologii InfoTechnicznych i innowacji.

Korzyści jakie daje Strategia

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

KORZYŚCI DLA SZKOŁY

nabycie umiejętności w zakresie
projektowania, tworzenia i opisywania
implementacji programistycznych,
elektronicznych i mechatronicznych

możliwość rozwijania portalu e-Swoi.pl,
który pełni funkcję portalu wymiany
doświadczeń

nabycie umiejętności tworzenia e-portfolio
będącego narzędziem systematycznego
dokumentowania swoich dokonań

dostęp do wzorcowych metod
i narzędzi wczesnego formowania
kompetencji informatyczno-technicznych

dostęp do gotowych scenariuszy zajęć
z infotechniki

• możliwość wdrożenia Innowacyjnego
programu nauczania-uczenia
• możliwość rozwijania portalu e-Swoi.pl,
który pełni funkcję portalu wymiany
doświadczeń

Projekt realizowany jest przez: Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Poznaniu, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od: 01.12.2010 roku do 31.05.2014 roku na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Strona projektu: www.e-Swoi.pl


Projekt “Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Print Friendly, PDF & Email
Adam Jurkiewicz
Jestem w:
Podoba się? Podziel się z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content