O głośnym czytaniu i organizowaniu dużych akcji edukacyjnych

O głośnym czytaniu i organizowaniu dużych akcji edukacyjnych

Od zawsze książki i czytanie były częścią mojego życia. Rozwijały moją wyobraźnię i pozwalały mi tworzyć nową rzeczywistość. Pomysł na stworzenie ogólnopolskiej akcji “Cała Polska czyta na głos” pojawił się z chęci połączenia nauczycieli i uczniów, którzy tak jak ja czują potrzebę dzielenia się darem głośnego czytania.

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Aktywny uczeń. Metoda Design Thinking w praktyce

W edukacji nastawionej na dziecko kładziemy nacisk na aktywności, w których uczniowie i uczennice są aktywni, podejmują decyzje i rozwiązują problemy. Metodą, która pozwala nam to osiągnąć jest Design Thinking. Jest to proces rozwiązywania problemu w taki sposób, który pozwala dopasować rozwiązanie do potrzeb odbiorcy, a dzieciom – rozwinąć wiele kompetencji: kreatywność, empatię, krytyczne myślenie, współpracę, komunikację. Uczy też, jak podejmować decyzje i wypracowywać kompromisy, a jednocześnie daje uczniom i uczennicom poczucie sprawczości.

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Cyfrowa Taksonomia Blooma – Akademia Młodego Superbelfra

Taksonomia Blooma to system klasyfikowania umiejętności i celów nauczania opracowany przez psychologa Benjamina Blooma w latach 1950. Składa się on z sześciu poziomów związanych z rozwijaniem umiejętności myślenia krytycznego. Są to: poziom zapamiętywania, rozumienia, stosowania, analizy, syntezy i twórczości.  W roku 2007 Andrew Churches zmodyfikował tę taksonomię, czyniąc ją dostępną dla czasów cyfrowych.

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Akademia Młodego SuperBelfra – Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniami ze SPE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Zatem każdy nauczyciel na podstawie analizy dokumentacji ucznia, jego wytworów, analizy sprawdzianów, postępów, ale także na bazie obserwacji i konsultacji z innymi nauczycielami i specjalistami dostosowuje wymagania edukacyjne.  Podstawowym celem dostosowania wymagań jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-motywacyjnej. 

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.
Skip to content