Projekt Erasmus+ „Bądź świadomy, zaangażowany, krytyczny” jako przykład zaangażowania i partycypacji młodzieży.

Rozwój osobisty, zaangażowanie społeczne oraz walka z dezinformacją były głównymi celami projektu Erasmus+ „Bądź świadomy, zaangażowany, krytyczny”, który zrealizowany był w roku 2023 we współpracy i integracji młodzieży polskiej i ukraińskiej. Inicjatywa ta, realizowana przez 4 partnerów: Instytut Dyskursu i Dialogu z Torunia, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich, Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl z Katowic oraz grupę Superbelfrzy RP, miała na celu nie tylko promowanie rozwoju osobistego i kompetencji liderskich, ale także stworzenie platformy do wymiany doświadczeń między młodymi ludźmi z Polski i Ukrainy.

Czytaj dalej
Podoba się? Podziel się z innymi.

Jak daleko jest z Goleniowa do Białegostoku

2. Spotkanie Edukacyjne w Goleniowie

Kolejne Spotkanie Edukacyjne w Goleniowie

„Uczę się w szkole podstawowej. Moi nauczyciele mają nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 lat. Jest ich siedemdziesięcioro siedmioro.” Natalia Bielawska

Może to nie jest najlepszy moment na pisanie o konferencji. Jesteśmy w okresie wakacyjnym, czyli pomiędzy szkoleniami, większość już się zakończyła, a te, które będą, właśnie zaczyna się anonsować. Całkiem niedawno jednak swoje refleksje z 2.Spotkania Edukacyjnego w Goleniowie skonfrontowałam z wynikami ankiety ewaluacyjnej i niektórymi wnioskami i wypowiedziami uczestników chciałabym się podzielić.

Dwudniowa konferencja pod nazwą 2.Spotkanie Edukacyjne w Goleniowie zorganizowana została, jak wskazuje tytuł, w Goleniowie po raz drugi, tym razem w dniach 21-22 kwietnia 2023 r. Miejsce tej konferencji wynika z nowego miejsca pracy Ewy Radanowicz, która wcześniej była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w sąsiednim powiecie, a od dwóch lat jest Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w UMiG w Goleniowie. Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Gdzie uczy się młodzież?

AUTORKI: Dobrosława Egner i Barbara Chyłka.

Czego i w jaki sposób, to będzie kwestia drugorzędna, choć równie istotna, i także do niej postaramy się choć trochę odnieść. Jeśli założymy, że jest takie miejsce, gdzie młodzież może się rozwijać, to przy samoświadomości i złapaniu tzw. “bakcyla”, temat i sposób zawsze się znajdą lub zostaną znalezione.

Szukamy prawdziwego miejsca rozwoju, bo nauka naszym zdaniem powinna iść w parze z doświadczaniem. Bez tego będziemy “niekompletni”.

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.

Jak młodzież rozkręca projekty i jak projekty rozkręcają młodzież do działania. „From food to Europe heart”, czyli „Przez żołądek do serca Europy”

Zdjęcie: Pixabay.com

Więcej o poniższym projekcie znajdziesz tu: https://www.niemarudni.pl/erasmus/from-food-to-europe-heart

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich z jedno z niewielu już miejsc na mapie Polski, prowadzące działalność pozalekcyjną w ramach polskiego systemu oświaty. Z zasady zajęcia są nieodpłatne, a działalność placówki, mimo sformalizowania i podporządkowania prawu oświatowemu, ma jednak dość dużo swobody, która pozwala odpowiadać na potrzeby lokalnego środowiska. Dzięki temu udało nam się rozwinąć obszar działań na rzecz młodzieży w formie projektów. Działa tu Klub Młodzieżowy KOMKE, Klub Europejski i Punkt Europejskiej Informacji Młodzieżowej EURODESK, Koło organizacji i promocji imprez oraz wolontariat młodzieżowy.

Projekty planowane i realizowane są z wykorzystaniem metody design thinking, co pozwala najpierw na diagnozowanie potrzeb środowiska i problemów do rozwiązania, a także rozpoznanie zasobów, którymi dysponujemy, a następnie tworzenie scenariuszy projektów.

O sposobie pracy w projektach napiszę w innym artykule, natomiast tu, chciałabym Wam opowiedzieć o projekcie „From food to Europe heart”, który powstał w następstwie wcześniejszego spotkania młodzieży z Piekar Śląskich z młodzieżą w Kobuleti w Gruzji.

Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.
Skip to content