eTwinning czyli- współpraca, rozwój i nauka

  Platforma, która łączy edukacyjny świat Europy, tak można pokrótce zdefiniować czym jest eTwinning. Dzięki niej można współpracować pomiędzy szkołami realizując m.in. projekty międzyprzedmiotowe; dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem wynikającym z nauczycielskiej pracy. Program, który powstał w 2005 r.,  promuje wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej oferując szkołom wsparcie w postaci kursów, konferencji regionalnych i krajowych; warsztatów oraz wyjazdów szkoleniowych. Rozwój ten odbywa się hybrydowo czyli  on-line oraz stacjonarnie.

Wspomniany portal dostępny jest w 28 językach, na którym znajdują się aktualności dotyczące realizowanych projektów, stanowiąc doskonałe źródło inspiracji do pracy dydaktycznej. 

Od 2015 r. eTwinning powiązany jest z programem ERASMUS+, wspierającym edukację, współpracę młodzieżową oraz inicjatywy sportowe. eTwinning to taka wymiana międzyszkolna odbywająca się on-line. Podczas, gdy ERASMUS+ to doświadczenie poprzez stacjonarne spotkania w krajach partnerów realizujących wspólny, projektowy pomysł. Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.
Skip to content