Kreatywne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne w 3D

Jednym z zadań pedagoga specjalnego jest rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów. Określanie ich mocnych stron, ale także trudności z którymi się borykają. Niwelowanie dysfunkcji i uzupełnienie deficytów utrudniających funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i rozwój umiejętości oraz pozyskanie wiedzy będzie bardziej efektywne, kiedy dostosujemy nie tylko metody, formy pracy, przestrzeń klasową, polecenia, komunikaty, sposób sprawdzania wiedzy czy oceniania, ale także dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych. Czytaj dalej

Podoba się? Podziel się z innymi.
Skip to content